Visselblåsare eller vanligt klagomål?

24 juli, 2017 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

whistle-1505616Har man vanliga klagomål och frågor om sin egen relation till banken, rådgivaren eller värdepappersbolaget så vänder man sig till oss på konsumenternas Bank- och finansbyrå . Men det händer att vi på byrån får in ärenden där uppgiftslämnaren har sådan insyn i oegentligheter att han eller hon skulle kunna klassificeras som Visselblåsare. I de situationerna hänvisar vi anmälaren till Finansinspektionen eller vidarebefordrar direkt om uppgiftslämnaren är anonym.

Vad är en Visselblåsare?

På Finansinspektionens hemsida finns det information för så kallade Visselblåsare som vill anmäla misstänkta överträdelser av sådana lagar och förordningar som Finansinspektionen har tillsyn över. En Visselblåsare, från engelskans ”Whistleblower”, brukar beskrivas som en person som läcker information i syfte att avslöja oegentligheter som förekommer inom personens organisation.

Visselblåsare kan anmäla överträdelser till Finansinspektionen

När det gäller anmälningar till Finansinspektionen finns inget krav på att anmälaren ska arbeta för den organisation som anmäls men ofta är det en förutsättning för att man ska ha den ingående kännedom om överträdelsen som krävs för att man ska betecknas som en visselblåsare. Funktionen ska inte användas för vanliga klagomål eller frågor.

Uppkom för att ge en mer positiv klang till uppgiftslämnare

Termen Visselblåsare hänvisar historiskt till någon som använder en vissla för att varna allmänheten för något dåligt, till exempel ett brott. Det syftar också på domare i idrott som använder en vissla för att avbryta spelet för att påkalla en regelöverträdelse. Den moderna användningsformen började på 1970-talet och på initiativ av den amerikanske miljö- och konsumentaktivisten Ralph Nader eftersom man sökte efter en positiv term för personer som avslöjade felaktigheter inom organisationer i stället för negativa uttryck som ”tjallare” eller ”informatör” (engelska ”snitch” – ”informer”).

Du kan anmäla anonymt

Om du har kännedom om någon oegentlighet som ligger inom Finansinspektions ansvarområde – som till exempel marknadsmissbruk som prismanipulation – kan du, anonymt om du vill, tipsa dem om det via antingen e-post eller telefon. Finansinspektionen kommer inte att kräva att du avslöjar din identitet.

Du kan kryptera meddelandet om du måste vara försiktig

Du kan också boka tid för ett besök om. Vill du maila anonymt kan du skapa en ny e-postadress där ditt namn inte framgår. Du kan även kryptera mailet genom programmet PGP.

Du behöver lämna en kort beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt. Bifoga eventuella dokument som kompletterar din beskrivning. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för FI att bedöma om det har begåtts en överträdelse . Mer information om hur du går tillväga finns på Finansinspektionens hemsida. http://fi.se/sv/om-fi/kontakta-oss/visselblasare/

 

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.