Vad hände hos Bankbyrån 2014 – och vad kan vi vänta oss 2015?

23 december, 2014 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

2014Bank- och finansåret 2014 börjar gå mot sitt slut och det är dags att summera och analysera årets erfarenheter och trender samt fundera över vad vi kan förvänta oss 2015. Totalt sett fick vi nästan lika många ärenden i år som förra året. Detta trots att vi inte haft något enskilt stort problem som plötsligt blossat upp och dominerat samt att antalet klagomål inom vissa tidigare stora problemområden börjar gå ner. 

Färre ärenden om rådgivning

Jämfört med 2013 ser vi glädjande nog att klagomål rörande rådgivning av finansiella tjänster gått ner. Det finns troligen flera orsaker till detta. Bl a har myndigheter, politiker och vi själva riktat stor uppmärksamhet på området och det vore fantastiskt kul om det kan ha haft en positiv effekt. Sedan har det under året inte uppkommit någon ny större enskild händelse som ensamt genererat mycket klagomål mot rådgivning. Händer det igen så kanske ärendena skjuter i höjden ännu en gång.

Inte lika många klagomål om obehöriga uttag på kontokort

Ett annat stort område där klagomålen minskat markant är de som rör obehöriga uttag på kontokort. Det har alltid varit ett av våra största områden vilket vi kontinuerligt återrapporterat till branschen och media. Här har inte myndigheter och politiker legat på lika hårt som de gjort på rådgivningen, men branschen har jobbat med att stärka säkerheten. Är det anledningen till att vi fått färre klagomål är det mycket glädjande.

Man ska dock vara medveten om att klagomål angående rådgivning och obehöriga uttag fortfarande är bland de två största problemområdena även om utvecklingen just nu går åt rätt håll.

Penningtvättsrelaterade klagomål ökar

Vilka klagomål har då ökat under året som gått? Ja, ärenden som på ett eller annat sätt är relaterade till regler om penningtvätt har ökat. Bl.a. har konsumenter rapporterat in fler problem med att öppna konto. Detta behöver ju nödvändigtvis inte alltid bero på penningtvättsregler, men i många fall är det så. Dessutom ser vi en ökning i ärenden angående problem med utlandstransaktioner och valutahandel som ofta är penningtvättsrelaterade. Ursprungen till dessa problem är ofta konsumenten inte kunnat legitimera sig tillräckligt väl, inte medverkat till att banken kan anskaffa den kundkännedom som krävs eller kunnat presentera tillräckligt underlag för att visa att en transaktion är legitim. Att denna kategori ökat är inte förvånande då det förefaller som det fokuseras mer på penningtvättsregler. Dessutom är det troligt att vissa aktörer kanske börjat anpassat sina rutiner till de nya penningtvättsreglerna som kommer i och med EU:s 4:e penningtvättsdirektiv.

Fler frågor om hypotekslån

Både frågor och klagomål om seniorlån har också ökat under 2014 jämfört med året innan. Varför vet vi inte säkert men faktumet att Pensionsmyndigheten fokuserat på seniorlånens kostnader har säkert påverkat.

Informationsfrågor om hypotekslån har ökat markant. Detta är inte förvånande då bolån fått stort fokus i media både när det gäller amorteringskrav och nya regler om ränteskillnadsersättning. Detta har skapat en hel del frågor från konsumenter som kontaktat byrån.

Vad kan vi förvänta oss om 2015?

Vad händer nästa år då? Jag tror att vi kommer se en fortsatt ökning på frågor om penningtvättsrelaterade problem i kölvattnet av att marknadsaktörerna fortsätter att jobba på sina rutiner samt genomför sitt kundkännedomarbete. Även frågor om hypotekslån kan öka i samband med att de nya amorteringsreglerna träder ikraft under våren. Vi kommer att lansera en förbättrad kalkyl för beräkning av ränteskillnadsersättning som också hanterar det nya sättet att beräkna ränteskillnadsersättning. Angående frågor och klagomål om rådgivning och obehöriga uttag så hoppas jag att den nedåtgående trenden fortsätter. Men skulle det visa sig att någon spänt bågen för hårt i sin rådgivning och sålt produkter som får problem kan vi mycket snabbt få se en ökning på rådgivningsklagomål igen. Speciellt om marknaderna går dåligt nästa år. I övrigt tror jag vi kommer att se en fortsatt ökad variation av ärenden. Redan nu känns det som vi får fler frågor om teknisk säkerhet och användarvänlighet och dessa frågor kan säkert öka i den takt som utbudet och marknaden förändras.

Antalet besök på webbplatsen och bloggen ökar!

En mycket positiv trend under 2014, och som jag tror kommer fortsätta under 2015, är att antalet besök på vår webbplats ökat rejält. Även antalet besökare på denna blogg har ökat mycket vilket är fantastiskt kul. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra webbplatsen som vi har tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå och under våren kommer en ny version publiceras. Vi hoppas också kunna utveckla denna blogg och börja med andra aktiviteter online för att förbättra vår service och sprida vår information. Det är kanske här vi kommer se de stora förändringarna under 2015. I vilket fall som helst blir det ett spännande år!!

God Jul och Gott nytt år önskar jag och Konsumenternas Bank- och finansbyrå alla bloggläsare!!!

Etiketter:
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.