”Force Majeure” ett mindre undantag än man kan tro

15 januari, 2015 - Gustav Jonsson - 6 kommentarer
Bild från Wikipedia commons
Bild från Wikipedia commons

Ibland stöter jag på en missuppfattning om att försäkringsbolagen titt som tätt skulle kunna neka folk ersättning med stöd av ”Force Majeure”. Med de franska orden menas, om man får tro Wikipedia, en större eller högre makt.

Det engelska uttrycket är ”Act of god” och visst är högre makter i sig något förvirrande, men så nog även försäkringsbegreppen och deras tillämpning. Att ett försäkringsbolag i Sverige skulle neka någon ersättning med stöd av Force Majeure är väldigt sällsynt och har vad jag vet inte förekommit.

Force majeure är kopplat till försäkringsbolagets hantering

Historiskt kan nog Force Majeure syfta till att översvämningar, jordbävningar, orkaner, jättebränder och andra otrevligheter inte ersätts. Men hur ser villkoren ut idag? Jo, sådant ingår i villkoren som regel. Exempelvis kan försäkringsbolagen inte neka skador pga stormen Egon eller en skogsbrand med hänvisning till Force Majeure.

Force Majeure är istället något som används om försäkringsbolaget själv har drabbats av något som gör att de inte kan betala ut ersättning. Så här ser ett standardvillkor ut:

”Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om utredning, reparation eller utbetalning fördröjs p.g.a. krig, krigsliknande händelse, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.”

Det är alltså kopplat till försäkringsbolaget själv, alltså något som hindrar Försäkringsbolaget från att betala ut ersättning. Säg att en hypotetisk superstrejk slår till mot försäkringsbranschen, ja då finns inga skadereglerare på jobbet så då går det inte att betala ut någon ersättning. Och skulle det uppstå en fördröjning eller merkostnad tills skadereglerarna är tillbaka är det något som försäkringsbolagen friskriver sig ifrån.

Några allmänna begränsningar finns

Även om Force Majeure numera gäller bolagets hantering så finns det
fortfarande vissa skador som alltid undantas från ersättning till konsumenterna. De här situationerna undantas alltid i villkoren:

  • Krig och krigsliknande situationer
  • Kärnkraft

Är det här en historisk rest av force majeure? Nej knappast, för krig är mer ”act of man” än ”act of god” och kärnkraft en ny företeelse (även om kärnavfallet blir en historisk rest att leva med).

Summa summarum

Ska man summera så är Force Majeure en mindre begränsning än man kanske kan tro i ersättningsfrågor. Samtidigt finns några allmänna begränsningar som förhoppningsvis aldrig blir aktuella i Sverige, nämligen krig och kärnkraftskatastrofer. Skulle det värsta hända – att vi drabbas av en kärnkraftskatastrof – finns faktiskt ett ansvar enligt lag, läs mer om det här.

Däremot så går det inte att försäkra sig mot krig. Men det är kanske inte någon överraskning? Kanske inte heller någon lämplig tilläggsprodukt, eller vad skulle hända om en villahemförsäkring kunde köpas med ”krigstillägg”? Nej, det tror jag inte på. Uppenbarligen inte försäkringsbolagen heller.

Etiketter:, ,
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.