Tillbaka till skolbänken för att kunna möta konsumenternas problem

5 december, 2014 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

ICTDe frågor och klagomål som konsumenterna har när de kontaktar byrån är ofta både svåra och komplexa. Det krävs ofta att vi måste vidareutbilda oss för att kunna lämna bra svar – speciellt inom områden vi antar kan komma att orsaka ännu fler ärenden i framtiden.

Fler ärenden som är relaterade till Penningtvättslagen

Under de senaste åren har byrån fått fler och fler frågor och klagomål som relaterar till reglerna om penningtvätt. Exempel på problem som anmäls och vi får frågor om är att konsumenterna har svårt att öppna konton, har problem med kontanter eller anser att frågor som de får av bankpersonal eller via enkäter i Internetbanken inte är relevanta eller nödvändiga i sammanhanget. Många känner sig rent av kränkta.

Banken måste ställa frågor

Men banken har skyldighet att genomföra ID-kontroller och skaffa sig s k kundkännedom. Flera aktörer har fått höga böter när de misslyckats med att uppfylla lagens krav och en aktör blev t o m av med tillståndet.

Till konsumenter finns dessa bankkrav kortfattat beskrivna i en broschyr som heter ”Darför måste banken ställa frågor” http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupGraphics/1105%20faktablad%20sv.pdf/$file/1105%20faktablad%20sv.pdf.

Men det är inte alltid konsumenterna nöjer sig med den informationen och ibland anser de att banken gått för långt i att uppfylla sina skyldigheter. Dessa klagomål är ofta väldigt svåra att besvara och hantera.

Kan bli ännu fler ärenden

Det är inte omöjligt att frågor och klagomål på området kan komma att öka i framtiden. Före hösten 2016 ska Sverige anta en ny lag i enlighet med EU direktivet om ”Betalkonto med grundläggande funktioner” (se inlägget: http://konsumenternasblogg.se/nytt-eu-direktiv-om-ratt-till-konto-kort-internetbetalningar/) . Den lagen kommer ge konsumenter en starkare rätt till konto och betaltjänster. Men en av de få anledningar som kan innebära avslag är om rätten skulle strida mot Penningtvättslagstiftningen. Här kan det bli en konflikt mellan en rättighet och en skyldighet vilket skulle kunna ge upphov till fler frågor och klagomål. Dessutom kommer även penningtvättslagstiftningen att skärpas i framtiden genom EU:s fjärde penningtvättdirektiv. En av anledningarna till att EU skärper kraven är uppdaterade rekommendationer från FATF (Financial Action Task Force, ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen).

Vidareutbildning

Inom detta område har det varit svårt för oss att svara på de frågor vi fått och problemen är ibland väldigt komplexa. För att förhoppningsvis bli bättre på att besvara frågorna påbörjade jag en s k ”diploma course” om AML (Anti Money Laundering). Kursen är på deltid och sträcker sig över 9 månader. Studierna bedrivs till största delen på distans över internet, men man träffas fyra gånger på workshops i London. I tisdags var det dags för första workshopen och det var fantastiskt stimulerande och lärorikt att lyssna på föreläsningarna och träffa och diskutera med de ca 30 övriga kursdeltagarna som kommer från olika delar av bank- och finansområdet, spelindustrin och advokatbyråer.

Jag hade glömt hur kul det var att plugga:-).

Etiketter:
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.