Etikettarkiv: Penningtvätt

Många klagomål relaterade till penningtvättsregler

16 december, 2015 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

awards ceremony

Bankbyrån har de senaste åren fått fler och fler frågor och klagomål som mer eller mindre är relaterade till tillämpningen av penningtvättslagen. Inledningsvis handlade ärendena oftast om de frågor konsumenterna fick av banken under deras kundkännedomsarbete. Men på senare tid handlar ärendena mest om att vissa grupper har svårt att få tillgång till banktjänster.

Dags för examen

Med anledning av dessa klagomål bestämde jag förra året att fördjupa mig i ämnet. Eftersom det inte finns några längre utbildningar i ämnet i Sverige valde jag att söka mig till England. Där fann jag en Diploma-kurs i ”Anti Money Laundering” som ICA (International Compliance Associations) arrangerade i samarbete med University of Manchester. Efter knappt ett års studier så hade jag förrförra veckan det stora nöjet att få mitt Diplom på ICA Award Ceremony som tog plats i det klassiska och fantastiskt vackra Lincoln Inn i centrala London. Läs mer

Etiketter:

Fler frågor att vänta från banken …

10 april, 2015 - Fredrik Nordquist - 1 kommentar

money-laundering-481258-m[1]Vi är många som de senaste åren fått frågor av banken om vad våra pengar kommer ifrån ursprungligen och vad som är syftet med en viss transaktion osv. Frågorna dyker upp både i formulär och muntligen. Ett flertal konsumenter har hört av sig till Bankbyrån där jag jobbar och förhört sig om vad som är meningen med det här. Vissa konsumenter uppger att de inte förstår syftet med frågorna och anser att de är märkliga och/eller irrelevanta samt att de inte får något bra svar när de ifrågasätter frågorna. Andra uppger att de känner oro över att vara tvungna att besvara vad de anser vara väldigt personliga frågor. Men situationen är att det inte är så lätt för bankerna att uppfylla sina lagliga skyldigheter.

Bakgrunden till frågorna som banken ställer är ”Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”, kortfattat kallad för Penningtvättslagen. Syftet med lagen är att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och den ålägger banker, och vissa andra verksamhetsutövare, att bl a vidta åtgärder för att uppnå s k kundkännedom. Omfattningen av dessa åtgärder och rutiner ska varje verksamhetsutövare själv anpassa efter den risk som just de har för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Läs mer

Etiketter:

Tillbaka till skolbänken för att kunna möta konsumenternas problem

5 december, 2014 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

ICTDe frågor och klagomål som konsumenterna har när de kontaktar byrån är ofta både svåra och komplexa. Det krävs ofta att vi måste vidareutbilda oss för att kunna lämna bra svar – speciellt inom områden vi antar kan komma att orsaka ännu fler ärenden i framtiden.

Fler ärenden som är relaterade till Penningtvättslagen

Under de senaste åren har byrån fått fler och fler frågor och klagomål som relaterar till reglerna om penningtvätt. Exempel på problem som anmäls och vi får frågor om är att konsumenterna har svårt att öppna konton, har problem med kontanter eller anser att frågor som de får av bankpersonal eller via enkäter i Internetbanken inte är relevanta eller nödvändiga i sammanhanget. Många känner sig rent av kränkta. Läs mer

Etiketter: