Etikettarkiv: djurförsäkring

Är djur saker? Ja, i försäkringssammanhang!

29 september, 2014 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

karusell_hundPersonförsäkringar och sakförsäkringar är två huvudgrupper av försäkringar, och man kan ju tycka att ett djur är mer en person än sak. I försäkringssammanhang räknas dock våra tvåbenta och fyrbenta vänner som saker, och hör till gruppen sakförsäkringar. Det kanske borde finnas någon mellanvariant, men …

Okej, gör det någon skillnad i praktiken? Ja, lite grand.

Svårare att få en oberoende omprövning

En av effekterna av att djur är ”saker” är att möjligheterna att överklaga inte är lika goda. Ett beslut som gäller en personförsäkring kan överklagas till personförsäkringsnämnden, vilket ger en möjlighet att få en ”second opinion” på försäkringsbolagets beslut. Inte heller Allmänna reklamationsnämnden provar medicinska eller veterinärmedicinska bedömningar, så djuren faller därför mellan stolarna. Här kan det finnas behov av någon särskild nämnd eller att någon existerande nämnd tar sig an dessa frågor. Få konsumenter väljer naturligtvis att gå till domstol, vilket är det alternativ som annars återstår när möjligheterna är uttömda hos försäkringsbolaget.

Läs mer

Etiketter: