Separation – vilken hjälp kan du få från din försäkring vid tvister om barnen, boendet m m?

24 januari, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

Under en längre ledighet som jul- och nyårshelgerna är det inte ovanligt att makar eller sambor kommer fram till att de ska dela på sig. Ofta kommer då frågan upp om någon försäkring kan betala kostnaden för ett juridiskt ombud som hjälper till med att dela upp ägodelarna och ansvaret för barnen.

För att den del i hemförsäkringen som kallas för rättsskydd över huvud taget skulle kunna komma  ifråga är det en förutsättning att ni har hamnat i en tvist. Rättskyddet gäller för många tvister men tyvärr gäller det inte om du och sambon eller maken/makan har svårt att komma överens om vårdnaden om barnen, deras boende och eventuellt underhåll i samband med att ni separerar.

Det omfattar inte heller ombudskostnader som ni drabbas av när ni ska dela upp ägodelar och t ex bestämma om någon av er ska köpa ut den andre från huset och bli ensam ägare.

Hjälp med förändringar efter ett år

Det finns försäkringsbolag som gör undantag när det har gått minst ett år från separationen eller överenskommelsen. Du har då möjlighet att få hjälp med ombudskostnaderna i frågor som rör ändring av det som ni bestämt angående barnen om det skulle uppstå en tvist mellan er.

För att du ska få använda din hemförsäkrings rättsskydd i tvisten krävs att tvisten gäller en ändring eller jämkning av barnens boende, umgänge, vårdnad eller underhållsbidrag.

Kolla upp i vår jämförelse av hemförsäkringar

Det är dock inte alla försäkringsbolag som ersätter kostnaderna för de här tvisterna. Därför är det bra att titta närmare på detta i vår jämförelse av hemförsäkringar/Fördjupad jämförelse/Ansvar och rättsskydd.

Inga ekonomiska frågor

Att försäkringen gäller efter en viss tid hjälper tyvärr inte om ni skjuter de ekonomiska frågorna på framtiden. Det är inte ovanligt att man fortsätter att äga huset gemensamt och att en av föräldrarna bor där med barnen. När ni en dag ska värdera huset och en av er ska köpa ut den andre kan du tyvärr inte få rättsskydd om ni är oeniga.

Vissa frågor är nödvändiga att reda ut och lösa i och med att man separerar och det gäller inte rättsskyddet för.

Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

konsumenternas

Om konsumenternas

När någon av de övriga medarbetarna på byråerna gästbloggar visas vårt gemensamma logotypmärke som avsändare . Medarbetaren skriver under med sitt eget namn, så att du kan kontakta honom eller henne.