Se upp för ombud som tar procent av ersättningen?

21 maj, 2018 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

Det finns numera flera olika ombud som erbjuder sig att ta hand om kontakten med försäkringsbolaget när du råkat ut för en skada. Typsituationen kan vara en mindre olycksfallsskada där en stressad eller rådvill konsument inte vill ha kontakten med försäkringsbolaget själv. För det här tar ombuden betalt i varierande grad, till exempel med 25 procent av eventuell ersättning.

Sen kan det finnas ett tak även i kronor för vad det kostar, t.ex. 25 000 kr – och det brukar inte kosta något om man inte har rätt till ersättning. Så smidigt att få hjälp skulle en del säga. Ändå dyrt och onödigt skulle andra säga – och jag får nog sälla mig till den senare skaran. Det är alltid en risk att vara kategorisk men jag tycker det finns flera skäl till att vara sunt skeptisk till det här fenomenet.

Skäl till att vara skeptisk?

Här är skälen till varför jag själv är skeptisk till ombud som tar procent av ersättningen:

  • Tjugofem procent är en betydande del av ersättningen som du kan gå miste om.
  • Skadehanteringen ska inte ta så lång tid. Försäkringsbolagen ska lämna aktiv hjälp och service, enligt en branschrekommendation. Du kan ha rätt till dröjsmålsränta om det inte uppfylls.
  • Även om du har ett ombud måste du ändå själv agera genom att ge tillräcklig information till ombudet. En dialog mellan dig och försäkringsbolaget är en direkt kontaktväg. Förs dialogen i stället mellan dig, ombudet och försäkringsbolaget blir det ytterligare en part och risken för missförstånd kan öka.
  • Kostnadsfria vägar för omprövning finns redan. Säger försäkringsbolaget nej till ersättning och du inte är nöjd kan du kräva att beslutet omprövas internt hos försäkringsbolaget. Du kan också be om prövning i ARN eller Personförsäkringsnämnden, som är utomstående nämnder. På så sätt kan du få en kostnadsfri, utomstående bedömning.
  • Ombuden kan hjälpa till att hitta vilka försäkringar du har, men det behöver inte vara svårt att ta reda på själv. Se mitt tidigare inlägg om just det (men vid äldre skador eller om kommunen bytt försäkringsbolag kan det vara svårare).
  • Behövs tjänsten? Kunderna är generellt inte missnöjda med försäkringsbolagens skadehantering, snarare tvärtom.

I grund och botten handlar det om att försäkringar faktiskt borde vara så enkla att man kan ha kontakten med försäkringsbolaget själv. Att en del konsumenter anser sig behöva ombud för ”enklare fall” är ett slags misslyckande för branschen.

Kunder är i stort sett nöjda med skadehanteringen

En anledning till att inte ha kontakten själv är om man misstror försäkringsbolagen. I så fall skulle det finnas större skäl att köpa en tjänst. Men är det så? Här är det bra att känna till att kunderna generellt är ungefär lika nöjda med försäkringsbolaget före som efter en skada. Det är min tolkning av undersökningen från Svensk Kvalitetsindex. Tidigare var kunderna till och med mer nöjda med sitt försäkringsbolag efter en skada, nu är de ungefär lika nöjda som före. Men det går knappast att tolka som ett stort missnöje

Försäkringsbolagen ska underlätta

Försäkringsbolagen har givetvis ett ansvar att underlätta skadehanteringen och omprövningsmöjligheter, till exempel genom att göra det lätt att anmäla skador och vara enkel och tydlig i sin information och sina beslut.

Vi försöker bidra till att konsumenter ska klara sig själva, både genom vår vägledning via mejl och telefon och tjänster som klagoguiden.

Summering – ombud eller inte?

Du kan oftast hantera ditt skadeärende och eventuell omprövning själv. Det ska inte vara mer komplicerat än att beskriva vad som hänt i egna ord och vem känner till ditt ärende bättre än du gör? Jag säger inte att det är fel med denna typ av ombud, marknaden är fri, men man bör vara försiktig. Risken är att du ger bort din ersättning till någon annan i onödan. Sen är det i och för sig så att de bara tar betalt om man har rätt till ersättning.

Frågan är alltså om du ska ha ett ombud eller inte, och i enklare ärenden borde du inte behöva det. För komplicerade personskador är så klart mer givet med ett ombud. För skador i trafiken finns också en rätt till ombud och vid tvister kan du ofta använda rättsskyddet i din hemförsäkring.

Vill du ha ett ombud så finns det många som inte tar en andel av ersättningen, utan istället via en timpenning som visserligen kan vara hög. Intressant i sammanhanget är att det knappas kan anses förenligt med god advokatsed att ta betalt på det sättet (se Advokatsamfundets regler sid 34). Nu är de ombud jag talar om inte advokater, och gör inget otillåtet. Men helt klart kan prismodellen ifrågasättas.

Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.