Rådgivning eller ekonomisk coachning?

19 maj, 2017 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

broken-charts-1624947Nyligen besökte jag Fonddagen vilket är svenska Fondbolagens förening årskonferens. Årets tema var ”Mångfald i spararnas intresse” och föreningen hade bjudit in föredragshållare från både bransch och myndigheter. Det är alltid intressant att lyssna på bra och proffsiga föredragshållare och några gav uttryck för saker som jag inte riktigt räknat med vilket var lite extra spännande.

Rådgivning för mer än bara tillgångar

En av talarna framförde sina tankar om framtidens privatekonomiska rådgivning vilket var mycket intressant. Han beskrev att dagens privatekonomiska rådgivning inriktade sig enbart på kunden tillgångar och hur dessa utvecklas vilket kan ses som ett linjärt ekonomiskt tänkande. Men det kommer troligen inte uppfylla kundens behov som behöver, och troligen vill ha, en bredare rådgivning som inriktar sig på hela den ekonomiska tillvaron i stort genom alla livets faser.

Cirkulär ekonomi

Så istället för att ge råd utifrån ett linjärt ekonomisk tänkande trodde föreläsaren att framtidens rådgivning måste baseras på principer om cirkulär ekonomi för att vinna framgång. Det innebär att istället för att bara placera kundens tillgångar så skulle man också ta hänsyn till hela privatekonomin med intäkter/kostnader och skulder och ge råd hur man kan höja intäkterna, sänka kostnaderna samt anpassa skulderna till en sund nivå med hänsyn till ekonomin i övrigt. Rådgivningens kvalité skulle då inte enbart bero på placeringens utveckling utan hela privatekonomins resultat över flera livsfaser. Det går helt ihop med andra principer om hållbar utveckling och hållbar privatekonomi. På så vis skulle den som vi idag kallar för rådgivare i framtiden bli en ekonomisk coach.

Moderna tankar

En av de stora framtida utmaningarna för många i branschen är hur man till följd av det (mjuka) provisionsförbudet ska förmå konsumenten att betala för sin privatekonomiska rådgivning. Troligen kommer det bli svårt att få konsumenten att betala för något vars kostnad man tidigare inte sett tydligt och för att skapa en betalningsvilja måste man leverera en bättre tjänst till konsumenten. Talarens slutsats var att den som kunde leverera denna lösning först och bäst till konsumenterna var den leverantör som skulle bli framtidens stora vinnare i branschen. Tanken känns modern och spännande och det är uppfriskande med teorier om att verksamheten ska anpassas efter konsumentens behov och resultat som en förutsättning för företagets framgång.

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.