Nytt EU-direktiv om rätt till konto, kort och internetbetalningar

11 september, 2014 - Fredrik Nordquist - 8 kommentarer

paragrafVi har tidigare meddelat att man inom EU jobbat med att ta fram ett nytt direktiv som ska ge konsumenter rätt till ett s.k. betalkonto med grundläggande funktioner: http://konsumenternasblogg.se/nya-regler-pa-vag-om-ratt-till-konto-kort/

EU:s direktiv klart – svensk lag inom 2 år

Arbetet är nu klart och det färdiga direktivet publicerades i EU:s officiella journal den 28 augusti. Nu kommer det svenska arbetet ta vid och man har på sig till den 18 september 2016 att implementera direktivet i Sverige. Det innebär att Sverige inom den tiden måste stifta en egen lag som fyller kraven i EU:s direktiv. Nedan följer några utdrag om de centrala delarna i direktivet. Det som är skrivet i kursivt är direkt kopierat från den svenska versionen av direktivet

Vilka har rätt till kontot

Angående rätten till ett betalkonto med grundläggande funktioner så står det i direktivets artikel 16 att; ”Medlemsstaterna ska se till att alla kreditinstitut eller ett tillräckligt antal kreditinstitut erbjuder konsumenter betalkonton med grundläggande funktioner, i syfte att garantera att samtliga konsumenter på deras territorium har tillgång till sådana konton…” vilket följs upp av; ”Medlemsstaterna ska se till att konsumenter som är lagligen bosatta i unionen, inbegripet konsumenter som saknar fast adress och asylsökande samt konsumenter som inte beviljas uppehållstillstånd men som av rättsliga eller faktiska skäl inte kan utvisas, har rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med grundläggande funktioner hos kreditinstitut som är etablerade inom deras territorium. Denna rätt ska gälla oberoende av konsumentens bosättningsort.”

Kan man avslå en ansökan

I direktivet nämns att medlemstaterna kan tillåta sina kreditinstitut att avslå en ansökan om ett betalkonto med grundläggande betalfunktioner om konsumenten redan har ett sådant inom territoriet. Dessutom ska medlemstaterna se till att kreditinstitut avslår ansökan om betalkonto med grundläggande funktioner om; om öppnandet av ett sådant konto skulle innebära en överträdelse av bestämmelserna om förebyggande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism fastställda i direktiv 2005/60/EG.”

Vad ingår i kontot?

I direktivets artikel 17 skriver man om egenskaperna hos ett betalkonto med grundläggande funktioner. Där står det att; 1. Medlemsstaterna ska se till att ett betalkonto med grundläggande funktioner innefattar följande tjänster:

a) Tjänster som möjliggör alla operationer som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto.

b) Tjänster som möjliggör insättning av medel på ett betalkonto.

c) Tjänster som möjliggör uttag av kontanter inom unionen från ett betalkonto över disk eller i uttagsautomater under eller utanför kreditinstitutets öppettider.

d) Utförande av följande betalningstransaktioner inom unionen: i) Autogirering. ii) Betalningstransaktioner genom ett debetkort, inbegripet betalningar online. iii) Betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler och över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster, i den mån dessa är tillgängliga. ”

Hur kommer den svenska lagen att se ut?

Exakt hur den svenska lagstiftningen som ska tillgodose dessa krav kommer att se ut återstår att se. Innan lagförslaget finns på plats kommer det att pågå arbete med att ta fram standardiserade termer för de vanligaste tjänsterna som kommer att ingå. I direktivet finns även regler för införandet av oberoende jämförelsesajter där konsumenter ska kunna jämföra avgifter m.m. samt om hur byten av konton ska gå till.

I dagsläget kan man inte i detalj säga exakt vad den svenska lagen kommer innehålla men vi kommer följa den svenska lagstiftningsprocessen med intresse. 

Direktivet i sin helhet finns på denna länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=EN

 

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

49-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.

8 reaktion på “Nytt EU-direktiv om rätt till konto, kort och internetbetalningar

 1. Eldaria

  Jag har tidigare läst att EU jobbade på att det skulle bli bättre konkurrens inom EU på bankmarknaden, och att man skulle kunna välja att ha sin bank i det land man vill inom EU. Så att jag i teorin kan ha mitt lönekonto i en bank i Tyskland men bo i Sverige. Men det låter inte som det här direktivet, då den bara säger att man har rätt till ett konto men kan vägras om man har ett konto någon annanstans. Men då undrar jag, om personen redan har ett konto i Tyskland och bosätter sig i Sverige, kan då banken i Sverige vägra att ge ett konto?

  Svara
  1. Fredrik NordquistFredrik Nordquist Inläggsförfattare

   Enligt direktivet så står det att: ”Medlemsstaterna får tillåta kreditinstitut som erbjuder betalkonton med grundläggande funktioner att avslå en ansökan om ett sådant konto, om en konsument redan har ett betalkonto hos ett kreditinstitut som är etablerat inom deras territorium”. Så det torde de inte kunna göra utav den anledningen.

   Svara
 2. Roman Cichulski

  Hej,
  Jag var en vittne att svenska banker avslog utlänsk medborgare från att öppna betalkonto när hon arbetar i Sverige.
  I dec 2016 Handelsbanken i Norrköping, Eneby Centrum avslog ansökan av min kusin från Polen utan någon förklaring, det enkelt ”vi öppnar inte konto för EU medborgare som är inte residenter i Sverige”- slut
  Hon arbetar periodvis i Sverige och kan inte avnända konto för inkomster och betalningar.
  Jag undrar om Sverige är medlem av EU??? och respekterar EU direktiven?
  I Polen svenska medborgare har inga problem att öppna konto på banker, det räcker bara att visa svenskt pass.
  Jag undrar om Handelsbaken öppnar betalkonto för kunder från andra EU länder?? t.ex. Tyskland??
  Ignorans eller segregation??

  Svara
  1. Fredrik NordquistFredrik Nordquist Inläggsförfattare

   Hej
   Implementeringen av betalkontodirektivet är tyvärr försenat i Sverige. Troligen träder den svenska lagen i kraft den 1 juni 2017. Men gäller det bara ett konto så finns det regler redan idag i ”Lagen om insättningsgaranti” som ger rätt till bankkonto. Kunden måste dock ha något syfte med kontot i Sverige såsom studier, arbete eller liknande. Kontakta gärna vår rådgivning på 0200-225800 för vidare information och vägledning.

   Svara
   1. Niclas

    Jag kan inte utläsa ur ”Lagen om insättningsgaranti” att man har rätt till ett bankkonto. Var kan läsa det?

    Svara
    1. Fredrik NordquistFredrik Nordquist Inläggsförfattare

     Det står i § 11 d : Ett institut som erbjuder sig att ta emot insättningar enligt definitionen i 2 § är skyldigt att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det

     Svara
     1. maria.bogeblad

      Då vill jag lägga till att jag har försökt att hjälpa en spansk (och därmed EU-merborgare) att skaffa ett bankkonto i Länsförsäkringar Göteborg/Bohus. Har dock blivit nekad med förklaring att vi borde gå till en av de större bankerna.

      Vid kontakt med ”högsta ansvarig” avdelningen i Göteborg så svarar hon via epost att ”problemet ligger i att registrera Eu-merborgare i deras system. Det är alltså svårt att lägga in passnummer istället för normalt personnummer.

      Så, när gäller dessa EU direktiv?

      Jag har varit i kontakt med konsumenternas och har flera mejl från både dem och Länsförsäkringar, men vi stod/står handfallna.

      Lite som David vs Goliath…

     2. Fredrik NordquistFredrik Nordquist Inläggsförfattare

      Jag rekommenderar dig att kontakta bankens klagomålsansvarig. Tekniska problem med att registrera vissa kunder är inte ett skäl till att avslå en ansökan. Den nya lagen gäller från den 1 juni i år så skedde avslagen innan dess är det värt att pröva igen. Får ni avslag igen kan ni pröva frågan i Allmänna Reklamationsnämnden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *