Ny teknik kan individualisera försäkringarna

21 januari, 2016 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

Car crashMed ny teknik kommer nya möjligheter. Försäkringsbranschens modell har sett ganska likadan ut i ca 800 år: Att man gemensamt delar på riskerna inom en större grupp. Men det här kan vara på väg att förändras.

För det första har det blivit enklare att påverka sin premie. Men framförallt kommer man i framtiden också kunna ”sätta sin egen premie”, i alla fall inom bilförsäkring.

Vad är försäkring?

På ett sätt är individuella försäkringar en ”gruppförsäkring”. Du betalar inte den exakta individuellt bedömda risken för ditt hus, ditt barn eller din bil. Du betalar vad risken i genomsnitt historiskt borde kosta beroende på ålder, postadress, bilmodell, med ett tillägg för försäkringsbolagets administration och eventuella vinst. På så sett sker alltid en riskspridning.

Som överkurs kommer ett bra citat ur en juridisk publikation ”Vad är Försäkring?” av Per Johan Eckerberg:

”Som samhällelig företeelse kan man säga att ”försäkring är ömsesidigt täckande av tillfälliga, uppskattningsbara penningbehov för talrika, på samma sätt hotade ekonomiska enheter”. Denna definition av Alfred Manes, en av mellankrigstidens ledande försäkringsjurister i Tyskland, ger uttryck för försäkringens grundläggande s.k. sociala idé; riskutjämning och riskgemenskap. ”Ömsesidigt täckande” innebär att försäkring bygger på samverkan, dvs. riskutjämning genom att skador fördelas på en grupp personer. ”På samma sätt hotade” anger att försäkring baseras på gemenskap, dvs. riskgemenskap mellan flera personer som är utsatta för likartade risker.”

Rabatter på försäkringen ett steg på vägen

Du försäkras alltså tillsammans i en ”klump” med alla andra som borde påminna om dig själv, samma bostadsort, ålder etc. Sen kan du skruva lite grann på slutresultatet. Skaffar du gallergrind eller larm får du rabatt på hemförsäkringen. Men det är ändå inte din ”skräddarsydda” försäkring och ganska binärt.

För bilförsäkring finns numera större möjligheter att påverka premien. Ny teknik gör att ditt körbeteende påverkar premien. Då tänker jag främst på:

  • Moderna smart
  • Folksam köra säkert

Det är kan ju vara ett bra sätt att förbättra ditt körbeteende vilket blir en win-win-situation. En väldigt intressant diskussion i sig. Men det handlar om att rabatterna har blivit smartare. I grunden finns det kollektiva premiesättandet men du kan ”skruva” på premien på att allt mer raffinerat sätt.

Helt egen premiesättning det fulla steget?

Varför ska du betala för en bilförsäkring när bilen står still? Och varför beror ditt pris på hur andra kör? Jo, det handlar om den ovan nämnda riskspridningen. Men ny teknik kan gå så långt så att risksspridningen mer eller mindre förvinner och riskbedömningen tar över helt. I ett internationellt perspektiv kallas detta för pay as you drive.

Det har inte kommit till Sverige än men ser ut att vara på väg. Ett bolag som heter Greater Than avser att lansera en sådan försäkring, se länk1 och länk2. Förutom det allmänna intresset så kan sådana försäkringslösningar vara särskilt intressanta för de som har en andrabil eller kör mindre eller säkrare än genomsnittet.

Bra eller dålig utveckling?

Det här kan man ha olika åsikter om beroende hur man ser på individen och samhället. Själv tycker jag utvecklingen övervägande är bra eftersom det kan förbättra folks beteenden. Och varför ska du klumpas ihop med andra försäkringstagare på samma ort om du inte måste?

Problemet kan i förlängningen vara att det kan finnas risker som försäkringsbolagen inte vill ha. En av naturen vårdslös förare (om sådana finns) kan få svårare att skaffa försäkring, eller så blir den i alla fall dyrare. Å andra sidan är det i någon mening fullt rättvist att du bär din egen risk och då finns också större incitament för förbättring. Och trots allt finns ju en rätt till försäkring enligt försäkringsavtalslagen även om det inte nämns något om pris. Övervägande bra anser jag, men visst kan någonting sägas gå förlorat om den ”solidaritetstanke” som finns i riskspridningen försvinner.

Kan man tänka sig fler individualiserade försäkringar förutom bil? Motorcykel, moped och båt kan kanske ligga närmast till hands. Ett reseskydd i hemförsäkringen som bara kostar när du sätter foten utanför Sverige? Din helt ”egna” hemförsäkring? En hundförsäkring där hundens motionerande styr priset? Ska man gissa blir det nog vissa saker svåra att mäta och fordonsförsäkringarna har starkast koppling till ditt egna ”beteende”. Internationellt finns rabattsystem och incitament för sjukvårdsförsäkringar men främst i länder där de privata sjukförsäkringarna står för vårdkostnaden. Men låt oss följa utvecklingen för bilförsäkringar, man vet aldrig var det slutar 🙂

Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.