Ny hundförsäkringsjämförelse – en intervju

28 april, 2016 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

maja-1[1]Gabriella2

Nu i dagarna har Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserat en helt ny jämförelse av hundförsäkringar. Försäkringsbolagen har rankats för att du som konsument ska få en god överblick av likheter och skillnader. Jag tänkte att det kunde passa att göra en intervju med dem som skapat jämförelsen, mina kollegor Maja och Gabriella. Håll till godo! Du kan läsa mer om jämförelsen här och här är en länk till den.

Finns det någon liknande jämförelse av hundförsäkringar på marknaden?
Våra jämförelser av försäkringsbolagens villkor och ersättningar är unika. Vi är oberoende och har inget vinstincitament. Vi poängbedömer sedan några år tillbaka flera olika försäkringar men från och med idag sätter vi poäng också på hundförsäkringar.

Vad var det största problemet med att göra jämförelsen av hundförsäkringar?
En hundförsäkring är en hybrid mellan en sak- och en personförsäkring. Det gör att vi har varit tvungna att tänka på ett helt nytt sätt vid poängssättningen. Bland annat har vi varit tvungna att skala av och vara selektiva med vilka delar i försäkringen  vi jämför.

Hur gör man i praktiken…är det inte ett jättejobb?
Jo, det är ett jättejobb. Vår ambition har varit att skapa en enkel och tydlig poängjämförelse som både underlättar för konsumenter när de ska välja en hundförsäkring och som kompletterar den så kallade fördjupade jämförelse av hundförsäkringar vi redan har på webbplatsen.

Från den fördjupade jämförelsen har vi plockat ut de fyra viktigaste delarna i en hundförsäkring och poängssatt dem. Det är veterinärvård, självrisk, livförsäkring och begränsningar.

För mer detaljerad information om vissa raser ska konsumenterna fortsättningsvis titta i den fördjupade jämförelsen, men för de som vill få en snabb överblick av de viktigaste delarna i en hundförsäkring kan de nu använda poängjämförelsen.

Passar jämförelsen av hundförsäkringar för alla typer av hundar?
Vår poängjämförelse riktar sig till konsumenter som har sin hund som sällskapshund. Har man tänkt använda sin hund till avel, som bruks- eller jakthund kan man behöva en försäkring som är särskilt anpassad för just de ändamålen.

Vår poängjämförelse är ras- och könsneutral. Det betyder att vi inte poängssätter sjukdomar eller besvär som i högre utsträckning drabbar vissa raser framför andra (t.ex. led- och skelettsjukdomar som i högre grad drabbar större, tyngre raser än mindre raser). Inte heller sjukdomar eller åkommor som är knutna till specifikt hanhundar eller tikar (kryptorchism eller förlossningskomplikationer). Kolla därför noga upp vilka begränsningar och undantag som hundförsäkringen innehåller och som kan bli aktuella för just din ras.

Vilken del är viktigast att jämföra? Väger alla lika tungt?
Tyngden i poängjämförelsen ligger på veterinärvårdsdelen. Det är det centrala i en hundförsäkring. Hunden är en familjemedlem och konsumenter vill kunna behandla sin hund även om det värsta inträffar.

Är en ”sämre” försäkring bättre än ingen alls?
Ja, alla hundförsäkringar i vår poängjämförelse ger ett grundläggande skydd. Även en hundförsäkring som får låga poäng i vår jämförelse ger därför ett bättre skydd än om hunden är utan försäkring vid en skada.

Varför är vissa så dåliga på veterinärvård?
Vi skulle väl inte säga att de är dåliga. Försäkringsbolagen erbjuder olika försäkringspaket. Det rör sig ofta om en bas-och en premiumprodukt. En basprodukt innehåller ofta färre ersättningsbara händelser, och/eller har lägre maxbelopp, i förhållande till en premiumprodukt. En basprodukt har lägre pris än en premiumprodukt.

Därför är det konsumenternas behov av trygghet samt vad de har lust att betala som avgör vilken produkt de tecknar.

Finns det en koppling att den bästa också är dyrast?
Det beror på vad ens behov är. Den försäkring som toppar vår poängjämförelse kanske inte är bäst försäkring för just dig. Men visst, den försäkring som toppar vår poängjämförelse är en premiumprodukt och kostar därför lite mer.

Vad blev ni mest förvånade över?
Svårigheten att välja ut ersättningsbara händelser att jämföra eftersom försäkringarna i allmänhet är så ras- och könsbundna. Vi har varit tvungna att hitta en gemensam nämnare så att alla bolag värderas efter samma grundkriterier och hjälper så många konsumenter som möjligt i deras val av hundförsäkring.

Vilken hjälp ger poängjämförelsen av hundförsäkringar till konsumenterna?
Det är inte alldeles enkelt att sätta sig in i villkoren i hundförsäkringarna – alltså vad som omfattas eller inte. Med poängjämförelsen blir det i alla fall lite enklare. Vi visar inte några premier i den här första versionen. Våra förhoppningar är dock att kunna visa premien i en kommande version. Det är många parametrar som spelar in vid premiesättningen, till exempel vilken ras och ålder det är på hunden, och var i landet man bor.

Tror ni att jämförelsen kommer att påverka marknaden?
Vi hoppas att poängjämförelsen ska påverka marknaden till det positiva för konsumenternas del, utan att premien för den delen ska skjuta i höjden.

Är det något mer man bör tänka på när man ska köpa en hundförsäkring, förutom jämförelsen?
Snarare ska man tänka till på vilken hundras det är man köper. Vissa raser är mer sjukdomsdrabbade än andra. Större, tyngre hundar drabbas i högre utsträckning av led- och skelettsjukdomar än vad mindre hundar gör. Mindre hundar kan däremot ha en större risk för att drabbas av så kallad patellaluxation, vilket innebär att hundens knäskål förflyttas från sin normala position.

Man bör också tänka på till vilket ändamål man skaffar hund. Om det är för avel eller som jakt- eller brukshund ska man kolla om det kanske krävs en särskild försäkring.

Etiketter:
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.