Många perspektiv på grundläggande betaltjänster

19 september, 2014 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

PengarIgår besökte jag ett seminarium och utställning som hette ”Tillgängliga betaltjänster till alla” och som arrangerades av PTS (Post och Telestyrelsen). Det var många intressanta föredrag och intressanta inslag i utställningen. Men det föredrag som gjorde mest intryck på mig var en presentation av studien ”Utvärdering av mobila applikationer för betalningar”. Studien hade gjorts av företaget Stelacon på uppdrag av PTS och utvärderade hur användbara och tillgängliga mobila applikationer för betalningar är för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Utvärdering av mobila bankappar och betalappar

På Konsumenternas Bank- och finansbyrå får vi faktiskt inte många frågor om mobila betaltjänster överhuvudtaget och än mindre i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Därför kunde jag inte så mycket om det sedan tidigare och fann presentationen mycket intressant och lärorik.  De mobila bankapplikationerna som utvärderades var Swedbank, Nordea, Skandiabanken, SEB och Handelsbanken samt betalapplikationerna WyWallet, SEQR, Bart och Swish. Metoden för utvärderingen var användbarhetstester, där personer med synnedsättning, kognitiva funktionsnedsättningar, dyslexi, rörelsenedsättning och äldre personer genomförde tester av de olika apparna.

Överlag positiva testresultat

Enligt studiens sammanfattning kunde de konstatera att samtliga testade moment kunde genomföras av merparten av testpersonerna. De upplevde att apparna överlag var intuitiva och enkla att använda. Testpersonerna som är synsvaga och testpersonerna med rörelsenedsättning hade svårigheter att genomföra några av momenten i vissa bankapplikationer, medan blinda personer överhuvudtaget inte kan genomföra vissa delmoment, vilket beror på att applikationerna överlag inte är tillräckligt kompatibla med talsyntes. Apparna som möjliggjorde köp i butik, SEQR och Bart, togs emot positivt av samtliga målgrupper då de ansågs som enkla och intuitiva att använda. Studien finns tillgänglig på PTS hemsida för den som är intresserad av dess innehåll i detalj: https://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Funktionshindrade/2014/Utvardering-av-mobila-applikationer-for-betalning/

Bra i test men försvinner eller ratas ändå

Det var några detaljer i studien som jag själv fann mycket intressant. Av apparna som man kan köpa med i butik så har en, Bart, upphört. Tydligen lyckades appen endast attrahera 20.000 kunder vilket inte var tillräckligt för att fortsätta tjänsten. Tråkigt då användarna i studien var överlag mycket positiva till den. Man undrar ju i det läget vilken uthållighet och långsiktighet man måste ha när man lanserar en ny betaltjänst. Och hur ska man marknadsföra den för att nå fram till personer som faktiskt skulle ha stor nytta av den?  En annan intressant företeelse var att den kvarvarande appen för köp i butik också fick mycket positiva reaktioner för sin användarvänlighet från testpersonerna. Men däremot var få av testpersonerna som ville använda den efter testet då den endast fungerar om man tecknar ett fakturakonto med kredit hos ett kreditmarknadsbolag vilken ingen av testpersonerna var intresserade av pga rädsla att sätta sig i skuld. Det skulle vara intressant att veta hur andra målgrupper skulle svara på samma test? 

Vad händer i framtiden?

Jag gick från seminariet med många tankar om vilken nytta många personer kan ha av olika hjälpmedel och hur det kan förändra vissas liv. Men det är tydligt att det är ganska långt kvar innan alla som behöver det kan dra nytta av teknikens möjligheter på detta område.

Etiketter:
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.