Love your bank at last…

17 februari, 2017 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

MetroDen engelska Metro Banks slogan är Love your bank at last. En ganska kaxig slogan kan tyckas. Frågan är om de kan leva upp till det?

Vinst för första gången

I Sverige har vi vant oss vid rapporter om att bankerna måste digitalisera sig för att överleva i framtiden. Att kontor och kontanter försvinner (eller har försvunnit) i rasande fart och att många av våra bankkontakter i dag sker på distans. En svensk storbank har t.o.m. i sin årsredovisning  meddelat att man avser att ”Create a truly digital bank”. Många kunder vill ha den här utvecklingen och tycker att det är smidigt och bekvämt att ha banken i mobilen. Men långt ifrån alla håller med och ger uttryck för att de tycker att det totalt sett blivit sämre. Det man saknar är den personliga service och de tjänster man hade förr. Med det i bakhuvudet så är det med intresse som jag upptäcker att Metro Bank i England gör vinst för första gången någonsin i det tredje kvartalet 2016. Och det med en affärsidé som går stick i stäv med vad vi i Sverige vant oss höra är nödvändigheter för att den moderna banken ska överleva!

Långa öppettider, även på helgdagar

Metro Bank satsar på kontor med personlig service och har följande öppettider: 8-20 på vardagar, 8-18 på lördagar och 11-17 på söndagar och helgdagar. På kontoren har de kontanthantering, personlig kassaservice och rådgivning, dessutom grundläggande konsumenttjänster och bankfack. I genomsnitt tar det 15 minuter för en privatperson att få ett konto öppnat och en timme för företagskunder.

Ökar kraftigt och snabbt

Förutom att Metro Bank numera gör vinst så är ökningen av kunder och affärer imponerande. Andelen insättningar har ökat med 66 %, utlåningen med 73 % och omsättningen med 78 % jämfört med förra året. Fortsätter den här takten kommer troligen vinsten att öka rejält även i framtiden. Banken har också fått lite intressanta utmärkelser. I deras årsredovisning för 2015 kan man läsa: “Microsoft called us “the most innovative bank in Europe”. “ Retail Banker International said “we had the Best Branch Strategy” in the world” and Fairer Finance named our bank account “the best in Britain”.

Betalar lokalhyror med intäkter från bankfacksuthyrning

På Konsumenternas Bank- och finansbyrå har vi de senaste åren fått in klagomål och frågor om bankfack. Eller snarare bristen på bankfack eftersom bankerna slutar erbjuda dem. Grundaren till Metro Bank ,Vernon Hill, har skrivit en bok ”Fans, not customers” och i den beskriver han att situationen var liknande i England. Därför var bankfack just en tjänst Metro Bank satsade på direkt och i dag betalar intäkterna från bankfacksuthyrningen större delen av bankens lokalkostnader. ”It’s crazy” säger Vernon Hill om de andra bankernas beslut att lägga ner tjänsten bankfack och om faktumet att Metro bank i sin tur inte hinner bygga bankfack fort nog för att möta kundernas behov. ”The cartel lost it, we found it” säger Vernon Hill.

Krossar engelska bankmyter

I sin bok beskriver Vernon Hill också hur den engelska bankmarknaden präglas vad han anser vara fyra myter.  Genom att inte lyssna på de myterna utan göra tvärt om har han lyckats, menar han. Myterna han hänvisar till är följande: 1) Kunder byter inte bank 2) Priset är allt 3) Banken kan bara tjäna pengar genom att skära i kostnader 4) Bankkontoret är ”dött”. Vernon Hill påpekar att Metro Bank gått från 0 till 700 000 kunder i London på 6 sex år. Hur skulle det vara möjligt om inte kunder byter bank? Han konstaterar också att Metro Bank inte är billigast utan satsar på att alla kunder blir nöjda med servicen. Han konstaterar att man tjäna pengar genom att antingen växa eller skära i kostnader. I det valet är det bäst att växa enligt Vernon Hill eftersom att skära i kostnader till sist är en väg till ”Extinction”. Angående kontoren så menar Vernon Hill att det är själva nyckeln till deras framgång och kallar det för deras ”livlina” till kunden. Deras slogan ”Love your bank at last …” beskrivs som ett uppdrag att se allting ur kundens synvinkel och bygga en verksamhet kring det. Deras ambition är att ha 100 procent lyckade kundmöten och även om det är praktiskt omöjligt så förändrar det inte ambitionen. ”Once you start setting ratios at 98 % satisfaction, it’s a slippery slope to 96 % which is just not acceptable”.

Är det möjligt att gå mot strömmen?

Nu ska man ha i åtanke att den brittiska marknaden kanske är annorlunda än den svenska. Det är naturligtvis också enklare att lyckas med ett koncept som Metro Banks i ett storstadsområde med 14 miljoner invånare på yta som är något mindre än Värmlands. Man jag tycker ändå att det visar att det, under rätt förhållanden, är möjligt att gå mot strömmen – vilket kan bredda utbudet så att alla konsumenter kan hitta en leverantör som passar dem. Och vem vill inte ”Love your bank at last …”!

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.