Kreditpröva en potentiell pojkvän?!

14 juni, 2017 - Cecilia Blomqvist - 6 kommentarer

Bild1Jag läste en rubrik i tidningen härom dagen om att Isabella ”Blondinbella” Löwengrip tänkte kreditpröva killar innan hon ville dejta dem. ”Man kan inte dejta någon med skulder” säger bloggerskan och economistan.

Men hur är det egentligen med det där? Vad är en kreditprövning och vad ska man egentligen kolla upp. Och den mest brännande frågan: FÅR vem som helst låta göra en kreditprövning hur som helst? En hint: nej, det får man inte!

Kreditprövning = kreditupplysning?

En kreditprövning ska ett företag, en näringsidkare, göra för att avgöra om en konsument har tillräcklig ekonomisk förmåga att återbetala en kredit. Och med krediter menas alltså allt från bolån till sms-lån och avbetalningsköp av smågrejer! Kreditprövningen ska enligt reglerna i konsumentkreditlagen[1] grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

Vad är då tillräckliga uppgifter? Räcker det att göra en kreditupplysning hos UC eller något annat kreditupplysningsföretag? En kreditupplysning visar en persons ekonomiska förhållanden utifrån en mängd offentliga register där det också brukar framgå hur gammal man är och om man är gift. Den visar om man har betalningsanmärkningar och brukar innehålla omdömen och råd som ledning för en ekonomisk bedömning.

Enligt Konsumentverket räcker det inte med bara en kreditupplysning. För att göra en kreditprövning så måste man titta på konsumentens hela ekonomi, alltså inte bara inkomster och andra skulder utan också vilka utgifter man har och eventuella borgensåtaganden[2]. Sådana uppgifter som inte framgår av en kreditupplysning. Sen bör kreditgivaren därutöver låta komplettera konsumentens uppgifter med en kreditupplysning.

Går det verkligen till så?

Om man någon gång köpt sina sportartiklar mot faktura i butiken eller köpt kläder på internet mot faktura kan man ställa sig lite frågande till om handlarna verkligen gör allt som jag beskrivit. När du ansöker om ett konto i butiken så skriver du ju på sin höjd under en blankett och på nätet skriver du i ditt personnummer och handlar strax efteråt. Enligt definitionen av ett kreditavtal[3] så är inte någon kredit undantagen från kravet på kreditprövning. Många företag tillämpar olika s.k. scoringmodeller för att avgöra kunders kreditvärdighet som inte tar hänsyn till t.ex. vilka utgifter konsumenten har. Det här menar Konsumentverket inte är tillräckligt och det pågår just nu en rättsprocess mellan verket och H&M, se ”Bonusläsning” nedan.

Men får man då kreditpröva sina dejter?

Jag läste bara rubriken och inte intervjun med Isabella Löwengrip men jag tror att hon nog menade att hon ville ta en kreditupplysning på killen innan de började dejta, kanske inte kartlägga hela hans ekonomiska situation. Men att fundera på om man vill dejta någon är nog inte ett tillräckligt skäl för att kreditupplysningsföretaget ska dela med sig av sina kunskaper. Det är nämligen så att den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den.

Enligt Datainspektionen, som är den myndighet som har tillsyn över kreditupplysningsverksamhet, betyder ett legitimt behov att den som begär en personupplysning ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den som personupplysningen avser eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande personen. Till exempel kan en hyresvärd ha ett legitimt behov av en kreditupplysning av den som ska hyra en bostad. Ett annat fall kan vara om en arbetsgivare tänker anställa någon i en högre position som dessutom innebär ett ekonomiskt ansvar, till exempel som bolagets ekonomichef.

Det är det kreditupplysningsföretag som lämnar ut en kreditupplysning som är ansvarigt för att det finns ett legitimt behov. Och även om det vore superpraktiskt att kreditscora sina killar så tror jag ändå inte att det skulle räknas som ett legitimt behov i lagens mening!

Nu är Isabella säkert helt medveten om att det i praktiken skulle vara svårt att få igenom en begäran om kreditupplysning. Men om hon inte vet det och faktiskt skulle skrida till verket och ta kreditupplysningar på sina killar i framtiden bör hon ha i åtanke att killen som blir omfrågad får en kopia på informationen, inte helt sällan i elektronisk form, direkt till appen i telefonen. Och det kan ju eventuellt lägga en viss sordin på stämningen vid middagsbordet?!

 

Bonusläsning:

Ändrat rättsläge? Konsumentverket v. H&M

I december 2014 beslutade Konsumentverket att meddela H&M en varning och sanktionsavgift om åtta miljoner kronor. Bakgrunden var att verket ansåg att H&M:s kreditprövningsmodell inte uppfyllde kravet på ”tillräckliga uppgifter” i konsumentkreditlagens mening. När en kund handlade hos H&M på kredit hämtade företaget inte in några uppgifter direkt från konsumenten om dennes inkomster, utgifter eller eventuella övriga skulder och inte heller på annat sätt hämtade H&M in några uppgifter om konsumentens utgifter. Istället hade företaget kontrollerat konsumenten i sina interna register och därutöver kontrollerat uppgifter om konsumenten hos ett externt kreditupplysningsföretag där konsumenten fått ett scoringvärde beroende på de insamlade parametrarna. H&M överklagade Konsumentverkets beslut i och i oktober 2016 upphävde kammarrätten i Göteborg verkets beslut. Enligt kammarrätten står det inte i 12 § konsumentkreditlagen att uppgifterna om konsumentens ekonomiska förhållanden måste hämtas in direkt från konsumenten. Bestämmelsen anger inte heller vilka uppgifter som måste hämtas in. Både lagtext och direktivet som lagen bygger på ger enligt kammarrätten ett handlingsutrymme så länge det är fråga om tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Kammarrättens dom är överklagad och Högsta förvaltningsrätten har meddelat prövningstillstånd. Det innebär att vi någon gång framöver förhoppningsvis kommer att få ett klargörande avgörande om vad som egentligen gäller.

 

[1] 12 § konsumentkreditlagen: Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Vid en ökning av krediten som är väsentlig ska en ny kreditprövning göras.

[2] Och om du t.ex. är gift eller sambo så kan man till och med ibland behöva titta på hela hushållets ekonomi.

[3]2 § konsumentkreditlagen: Kreditavtal: ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller liknande

Etiketter:
Cecilia Blomqvist

Om Cecilia Blomqvist

Hej Jag heter Cecilia Blomqvist och är jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Jag bor med man och tre barn i Stockholms skärgård. Gillar att köpa julklappar.