Klassiska försäkringsmyter: Det krävs väl alltid kvitto för att något ska ersättas?

25 februari, 2014 - Gustav Jonsson - 23 kommentarer

3d illustration: sunglasses. Concept of a cash registerI samband med en stöld kan frågan uppstå om man verkligen ägde en viss egendom. I mitt jobb som rådgivare/jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå stöter jag på konsumenter vars försäkringsbolag begär att de kommer in med originalkvitto.

Kan försäkringsbolaget göra det? Nej, faktiskt inte. Här kommer ett illustrativt avgörande från allmänna reklamationsnämnden:

Bolaget kräver uppvisande av kvitto för att styrka äganderätt till egendom.

Bolagets bestridande grundas på att man inte anser sig skyldigt att betala ersättning eftersom försäkringstagaren inte kunnat styrka att han ägt den aktuella egendomen. Bolaget har vidare hänvisat till att försäkringsvillkoren innebär ett krav på att skadelidande skall visa originalkvitton från sina inköp.

Det får anses ligga i sakens natur att det som förutsättning för rätt till ersättning inte kan ställas krav på uppvisande av kvitton. Samtidigt så ankommer det på den som begär ersättning för stulen egendom att om innehavet ifrågasätts styrka sin äganderätt. Försäkringstagaren har inte åberopat någon egentlig bevisning för sitt innehav. Nämnden kan därför inte finna utrett att han har ägt den nu aktuella egendomen. Yrkandet skall därför avslås.

Vad innebär det här?

För det första är det tydligt att konsumenten har bevisbördan och måste få det att ”väga över” till sin fördel. Men detta behöver inte alls ske genom att visa upp ett kvitto. Andra sätt att styrka äganderätten kan t.ex. vara: intyg från närstående, kontoutdrag, fotografier, manualer och bruksanvisningar.

Ett tips i sammanhanget: Tänk på att ta bilder av ditt hem och förvara någon annanstans, t.ex. på ett USB-minne på jobbet. Det tar några minuter men kan underlätta väsentligt vid en stöld, brand eller omfattande vattenskada.

Finns det någon sanning i ”myten”?

Nej, kvitto är inte enda sättet att bevisa att man ägde en viss egendom.

Etiketter:
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.