Klassiska försäkringsmyter: Alla olyckor ersätts väl av ens olycksfallsförsäkring?

11 juni, 2018 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

När det gäller olyckor hittar vi en klassisk källa till missförstånd, nämligen vad som menas med vissa ord. Försäkringsbranschen menar något annat med ”olycksfall” än vad folk i allmänhet kanske tror.

Man kan ju uppleva det som ett olycksfall när man spiller kaffe på datorn, plötsligt blir sjuk, får en muskelbristning, eller till och med att någon avlider. Men tolkar man försäkringsvillkoren (vilket man måste) så är det snävare vad som räknas som ett olycksfall.

Klassisk villkorsdefinition av ett olycksfall

En standardformulering i de allra flesta försäkringsbolags villkor är att det krävs kroppsskada, som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen för att en skada ska räknas som ett olycksfall. Med plötsligt menas att skadan har ett snabbt händelseförlopp. Och med ”utifrån kommande våld” menas att skadan det inte bara ska handla om den egna kroppen utan att något mer ska vara inblandat

Räknas inte som olycksfall

Här är några exempel på vad som inte räknas som olycksfall:

  • Sjukdom (ingen yttre händelse)
  • Muskelbristningar (ingen yttre händelse)
  • Långsamma förändringar i kroppen som förslitning (inte plötsligt)

Räknas som olycksfall

Vad kan då räknas som olycksfall? Här följder några exempel på det, vissa är självklara, men misshandel och trafikolycka kanske man inte tänker på i första laget:

  • Ramla/halka
  • När man tappar eller fångar något tungt och får en bristning (då är något yttre inblandat)
  • Misshandel
  • Trafikolycka

Fler situationer kan räknas som olycksfall

Försäkringsbolagen har på senare år ändrat villkoren så att fler typer av skador kan räknas som olycksfall. Några exempel på skador som kan ersättas är hälsenor som går sönder och vridvåld mot knän, som ju annars är mer av ett inre våld. Till och med TBE (efter fästingbett) kan ersättas som olycksfall vid ett utvidgat begrepp. Observera bara att försäkringarna här kan skilja sig åt och har olika villkor. Man får kontrollera sin egen olycksfallsförsäkring.

Tydligare information – färre missförstånd?

Det är en utmaning när ett ord kan betyda så mycket. Jag vill inte påstå att villkoren är dåligt skrivna – det vore ett olycksfall i arbetet 🙂 Men nog vore det trevligt om försäkringsbolagen var ännu tydligare i sin information så att de undviker missförstånd.

Finns det någon sanning i myten?

Nej, alla olyckor räknas inte som ”olycksfall” när det kommer till försäkring. Men försäkringsbolagen har betecknat fler och fler händelser som olycksfall under åren. Verkligheten närmar sig alltså långsamt myten!

Se till sist gärna vår jämförelse av olycksfallsförsäkringar.

Etiketter:,
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.