Klaga på ett försäkringsbeslut – vänder du dig till rätt nämnd?

19 augusti, 2016 - Gustav Jonsson - 1 kommentar

Det är inte alltid helt lätt att veta hur man ska gå tillväga när man ska klaga i ett försäkringsärende. Det finns flera olika nämnder att vända sig till och konsumenter blir ibland förvirrande. Här kommer ett grafiskt försök att bringa klarhet i omprövningsmöjligheterna:

Nämnder

Vad ska den här bilden säga? Jo, är du missnöjd ska du alltid börja med att begära ett skriftligt beslut – med motivering – från ditt försäkringsbolag. Därefter är det en god idé att begära en första omprövning. Den kan göras av skadereglerarens chef eller t.ex. en kundombudsman på bolaget. Många bolag har också en egen nämnd vilket blir den första kontakten med en ”nämnd”. Om den verkligen är fristående är en diskussion i sig, men där har du i alla fall en chans att få ditt ärende omprövat av några med ”andra glasögon”.

Sedan finns det ett antal helt fristående nämnder utan minsta koppling till försäkringsbolaget i fråga, och här kommer en genomgång av vilken av dem du kan anmäla ett ärende till. Generellt gäller också att du ska anmäla ett ärende inom ett år från det att du första gången klagade hos försäkringsbolaget.

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden kan sägas vara nämndernas nämnd. De prövar tolkningen av försäkringsvillkor för alla möjliga typer av försäkringar. Anser du att försäkringsbolaget inte följer sina villkor eller tolkar något fel är det här ofta rätt instans. De prövad dock inte vissa typer av ärenden t.ex. sådana när det krävs medicinsk kompetens, vållandefrågor i bilförsäkringar och veterinärmedicinska frågor. Se hela listan här.

Personförsäkringsnämnden

Behöver det göras en medicinsk bedömning ska du anmäla ärendet till Personförsäkringsnämnden och inte Allmänna reklamationsnämnden. Till exempel prövar de frågor som gäller medicinsk invaliditetsgrad och ärr. De prövar inte veterinärmedicinska bedömningar i djurförsäkringar, även om det i sig är en medicinsk fråga.

Trafikskadenämnden

Gäller det en trafikskada är trafikskadenämnden rätt instans. De prövar ersättningen för medicinsk invaliditet, inkomstförlust, sveda och värk och liknande frågor.

En skillnad mot de andra nämnderna har varit att du själv inte kunnat anmäla ärendet dit själv. Men från 1 januari 2016 kan du det. Tänk på att om ditt försäkringsbolags förslag till beslut är en invaliditetsgrad på 10 procent eller mer så har ärendet redan varit där för en automatisk prövning.

Patientskadenämnden

Om du blir skadad i sjukvården eller tandvården finns det en särskild överprövningsnämnd som heter Patientskadenämnden som du kan anmäla ditt ärende till. Det kan vara värt att nämna att vi som jobbar på Konsumenternas Försäkringsbyrå inte ger närmare tips eller råd om patientförsäkringen.

Inga nämnder glömda då?

Jo, Nämnden för rättsskyddsfrågor och Ansvarsförsäkringens personskadenämnd är inte med i bilden. Nämnden för rättsskyddsfrågor prövar tolkningen av villkoren i rättsskyddsförsäkringar (en del av hemförsäkringen). Ansvarsförsäkringens personskadenämnd kan pröva ersättningen för en personskada när det finns en ansvarsförsäkring, t.ex. om man ramlat på grund av att kommunen hade missat att sanda och därför konstaterades vara ansvariga. Nämnden prövar inte själva ansvaret utan just ersättningens storlek när ansvarsfrågan redan är klar.

Checklista – rätt nämnd?

Som en slags checklista och tumregel kan man säga så här

  • Villkorstolkning? – Allmänna reklamationsnämnden
  • Medicinsk invaliditet eller ärr? – Personförsäkringsnämnden
  • Trafikskada? – Trafikskadenämnden
  • Skadad i sjukvård eller tandvård? – Patientskadenämnden

Hoppas inlägget gav en överblick över vart du kan vända dig för en oberoende prövning. Nog kan man misstänka att vissa nämnder är något mer glömda än vad de borde vara.

Etiketter:
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.