Hur godkänner jag en kortbetalning?

19 juni, 2017 - Fredrik Nordquist - 4 kommentarer

credit-payment-3-1514035Vi får frågor från konsumenter som undrar vad som krävs för att en kortbetalning ska anses vara godkänd. Frågorna har ökat något på senaste tiden, vilket troligen beror på utvecklingen av så kallade kontaktlösa betalningar och ”chip-no-pin” betalningar som inte behöver bekräftas med pin-kod. Av frågorna att döma så tror många att det krävs mer än det faktiskt gör för att till exempel butiker rent praktiskt ska kunna dra pengar från ett kort.

När det står klart för den som ringer hur enkelt det egentligen är så uttrycker många en osäkerhet, och även obehag, över det faktumet. Många tror att fenomenet är nytt men så här har det fungerat så länge det funnits moderna kontokort. Det här beskrevs mycket bra i en krönika skriven av den kände konsumenträttsprofilen Sverker Olofsson. Han skrev bland annat följande: För ett par veckor sedan på Mallorca hyrde jag bil en dag. 620 kr och kring 3000 kr i deposition. Med en vanlig penna skrev uthyraren ner siffrorna på mitt kort. Alla siffror! Jag godkände inte med min pinkod, jag skrev inte under. Ingenting, men pengarna drogs. Det var obehagligt.”.

Kan man dra pengar utan kod eller underskrift

Men vad gäller då? Kan säljare av varor och tjänster dra pengar utan kod eller underskrift? Ja, det kan de rent praktiskt men problemet för säljaren som får pengarna är om konsumenten reklamerar efteråt. Då får mottagarensäljaren svårt att visa att de hade rätt att dra pengarna eftersom de inte kan visa att konsumenten godkänt det.

Det här regleras för närvarande inte närmare i lag, utan i avtal. Till viss del kommer reglerna att ändras nästa år då den nya betaltjänstlagen kommer med krav på så kallad stark kundautentisering. Men inte heller den ändrar på hur det rent praktiskt kan gå till att ta betalt. Bara att det kommer krävas mer av betalningsmottagaren för att få behålla en betalning om den reklameras.

Avtalet mellan konsumenten och kortutgivaren styr

I dagsläget styr avtalen mellan konsumenter och den som ger ut kortet , och sedan mellan konsumenten och den som tar emot pengarna, hur konsumenten kan anses ha godkänt ett köp med kortet. De svenska storbankerna använder en standardskrivelse i sina kortavtal, som lyder: ” Kortinnehavare ger sitt godkännande till att genomföra en transaktion genom att göra tillgängligt det egna kortets detaljer för ett säljföretag eller i en uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av kortets chip eller magnetremsa, avdrag av kortet på pappersnota, genom att hålla ett kontaktlöst chipkort mot en kortläsare, genom att lämna kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV2/CVC2 värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika tekniska miljöer beroende på den teknik som används.”

Med andra ord, har du på något sätt lämnat över kortinformationen till säljaren och på något sätt godkänt att kortet får debiteras för köpet så har du godkänt transaktionen.

Muntligt godkännande kan leda till svårigheter för den som dragit pengarna

I Sverkers fall har han muntligen godkänt att kortet får debiteras och i och med det så har han har ingått ett avtal om kortbetalning med biluthyraren. Det funkar utmärkt så länge de är överens. Problemen börjar om de inte är det. Det skulle kunna bli problem för biluthyraren om kunden påstår att han eller hon inte godkänt debiteringen. Men troligen har kunden även skrivit under ett biluthyrningsavtal där det framgår att överenskommet pris ska dras från angivet kontokort…

Systemet är uppbyggt på att det ska vara lätt och gå snabbt

Oavsett hur du använder ditt kort är det viktigt att förstå hur enkelt du faktiskt ingår avtal. Systemet är uppbyggt på att det ska vara lätt och gå snabbt att göra affärer. Därför är det viktigt att du alltid granskar de avtal du har ingått och att du faktiskt är lite jobbig och krävande och inte är nöjd förrän du förstått allt. När jag hyr bil utomlands är jag lite yrkesskadad och läser varenda rad i avtalet, sparar varenda papper (tar med avtalen hem till Sverige och håller koll på kontot), frågar flera gånger om priser m.m. och avslutar med att gå runt bilen och filma dess skick med mobilen både när jag hämtar och lämnar den. Men visst använder jag kortet för betalning och hittills har det funkat klockrent.

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.