Grönbok om gränsöverskridande finansiella tjänster – kan det fungera?

19 februari, 2016 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

EU Kommission har nyligen släppt en ny så kallad ”Grönbok” om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Undertiteln är ”Bättre produkter, större urval och fler möjligheter för konsumenter och företag”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En Grönbok är ett samråds- och konsultationsdokument i början av en lagstiftningsprocess. I boken presenteras bakgrund, idéer och tänkbara åtgärder och man uppmanar till återkoppling från intresserade parter. Beroende på vad som framkommer i konsultationen lägger sedan kommissionen fram en mer utarbetad handlingsplan och även konkreta lagförslag.
Hur vi lånar, betalar och sparar

I Grönboken konstaterar man att finansiella tjänster bl.a. omfattar hur vi sparar, hur vi lånar när vi köper bostad, hur vi betalar när vi handlar och hur vi försäkrar oss mot olyckor. Därefter konstaterar man att det i stort sett inte finns någon gränsöverskridande marknad alls inom unionen. Att få igång en sådan marknad är mycket av vad EU handlar om och man menar att det skulle innebära en förbättring av konsumenternas urval samt stödja nya aktörer och innovationer.

Bilförsäkring kan vara dubbelt så dyr

Förutom att urvalet skulle förbättras hoppas man även på att priserna skulle sänkas. Bl.a. slår man fast att t.ex. en bilförsäkring kan vara dubbelt så dyr i en medlemstat än i en annan. En gränsöverskridande priskonkurrens hade kanske förändrat det och med tanke på den digitalisering som sker i samhället och inom bankområdet så borde en sådan konkurrens vara möjlig resonerar man. Men man ser naturligtvis många problem som måste övervinnas. Kommer konsumenterna känna förtroende för banker och försäkringsbolag i andra länder? Hur ska man kunna jämföra produkterna och priserna på ett bra och rättvist sätt?

Finns det specifika hinder?

Grönbokens syfte är att ge möjlighet till diskussion om hur gränsöverskridande finansiella tjänster kan öppnas upp mer samtidigt som man behåller tillfredställande skydd för konsumenter och investerare. Därför vill man kartlägga de specifika hindren som finns för att uppnå detta. Sedan konkretiserar man tre mål vilka är att underlätta:

– för företag baserade i en EU-medlemsstat att erbjuda finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag i en annan EU-medlemsstat,
– för konsumenter att kunna köpa finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag från andra EU-medlemsstater, och
– för medborgare att ta med sig sina finansiella produkter om de flyttar från en medlemsstat till en annan, oavsett om det är för studier, arbete eller pension – så kallad ”flyttbarhet”.

Förslag på åtgärder

För att kunna kartlägga hindren samt få idéer om hur dessa ska uppnås uppmanar man därför Europaparlamentet och rådet, övriga EU-institutioner, nationella parlament och alla intresserade parter att inkomma med förslag på kortsiktiga och långsiktiga politiska åtgärder, som kan behövas för att uppnå en välfungerande och konkurrenskraftig europeisk marknad på detta område. För den som är intresserad av frågan, eller kanske till och med vill ge förslag, så finns grönboken att läsa här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0630&from=EN.

Vad kan förändras för svenska konsumenter?

Själv funderar jag mycket på hur det skulle kunna påverka svenska konsumenters tjänsteutbud på banksidan och hur troligt det är att vi får ett större urval och lägre priser i framtiden. Bland sparkonton finns det ett litet urval redan idag från utländska institut som jobbar mot svenska konsumenter. I varje fall ett av dem erbjuder bra ränta för sparkonto med rörlig ränta.

Valutarisker om man sparar eller lånar utomlands

När jag tittar på räntejämförelser för sparkonton i andra länder så förefaller inte räntan vara mycket bättre än i Sverige. I Storbritannien kan jag visserligen hitta institut som erbjuder några tiondelar mer i ränta men då tar jag även en valutarisk. Går pundet ned så kan jag alltså förlora pengar om jag har dem placerade i GBP. Det är kanske inte det jag vill uppnå om jag vill spara på konto. Vill jag ta risk kanske det är enklare att köpa fonder. Samma sak på bolån. Även om räntan skulle vara lägre har jag en valutarisk om lånet är baserat i utländsk valuta. Att något utländskt institut skulle erbjuda bolån i SEK är visserligen möjligt men sist det skedde så upphörde de med verksamheten ganska snart och sålde lånestocken till en svensk bank. Enligt uppgift hade de bara fått 5000 kunder i Sverige så det är nog inte så lätt att slå sig in på marknaden och bli lönsam.

Tekniskt möjligt med utländska betalkonton?

När det gäller internetbank och betalningar så är det tekniskt omöjligt idag att använda ett utländskt konto för att betala räkningar i Sverige. Även om något utländskt institut skulle lösa det tekniskt och rikta sig mot svenska kunder så är det svårt att se hur någon skulle kunna erbjuda en så pass mycket bättre, eller billigare, tjänst så att konsumenter skulle byta från en svensk till en utländsk. Speciellt med tanke på att priserna för internettjänsterna är förhållandevis låga vilket innebär att det vore svårt för någon att slå sig in på den marknaden och samtidigt tjäna pengar.

Svårt att jämföra

Det som förefaller mer troligt område för gränsöverskridande konkurrens blir då kanske andra sorters krediter med högre ränta där det kanske finns bättre marginaler att konkurrera om eller kanske dyrare sparprodukter med högre risk. Oavsett vad det är intressant att konkurrera om blir det svårt för konsumenter att jämföra priser och villkor på ett rättvist sätt så det kommer troligen krävas mycket jobb med standardisering av finansiella tjänster och objektiva jämförelsewebbplatser för att nå fram till målet.

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.