Förstärkt rätt till bankkonton och tilläggstjänster dröjer…

23 februari, 2017 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

bildskärmDe nya regler som skulle ge konsumenter förstärkt rätt till bankkonton och tilläggstjänster har enligt uppgift blivit försenade. Reglerna kommer från EU:s så kallade betalkontodirektiv vars syfte är att säkerställa att EU:s konsumenter får tillgång till grundläggande banktjänster som bankkort och online-betalningar. Jag har tidigare beskrivit det här på bloggen (http://konsumenternasblogg.se/nytt-eu-direktiv-om-ratt-till-konto-kort-internetbetalningar/)

Enligt EU är det av största vikt att alla, speciellt konsumenter med ekonomiska problem, har tillgång till billiga betaltjänster. Om man utesluts från sådana tjänster kan man behöva betala räkningar kontant över disk vilket medför kraftiga fördyringar och praktiska problem. De nya reglerna skulle varit införda i svensk lag redan den 18 september 2016 men är nu kraftigt försenade. Det finns ingen bestämt datum när de träder i kraft och det kan enligt uppgift dröja till sommaren 2017.

Uttagsbegränsningar ett av problemen

Några av de praktiska problem som uppstår när konsumenter inte får tillgång till grundläggande banktjänster kan vara ganska oväntade. Jag blev kontaktad av en arbetsgivare som berättade att hans anställda visserligen fick både bankkonto och bankkort, men de fick inte internetbank. Därför fick de betala räkningarna över disk vilket var dyrare.

Men det stora problemet var att inte kostnaden utan att de anställda på grund av uttagsbegränsningar inte kunde ta ut så mycket pengar som krävdes för att betala månadens alla räkningar i en bankomat under en vecka. De var tvungna att planera sina uttag i flera veckor för att ha tillräckligt med kontanter tillgängliga i slutet av månaden när räkningarna skulle betalas. Förutom det extra arbetet så innebar det en säkerhetsrisk att bära så mycket kontanter på sig.

Svårare att säga nej till grundläggande betaltjänster

Enligt de kommande reglerna så får ekonomiska omständigheter som t.ex. dålig kredithistorik eller personlig konkurs aldrig vara ett skäl till att neka en konsument ett betalkonto med grundläggande funktioner. Det innebär att de här bastjänsterna kommer att säkerställas för bl.a. överskuldsatta personer, som enligt Bankbyråns erfarenhet haft problem att få tillgång till tjänsterna. Även andra konsumentgrupper som fått bankkonto, men har svårt att få tillgång till alla grundläggande tjänster på grund av att de t.ex. saknar en svensk id-handling och personnummer, skulle gynnas av de nya reglerna och snabbare kunna fungera privatekonomiskt i landet.

Nej av ”särskilda skäl” inte prövat

Att lagen försenas innebär att de nuvarande reglerna kommer fortsätta gälla ett tag till. Konsumenter har rätt till bankkonto enligt ”Lagen om insättningsgaranti” om det inte finns särskilda skäl emot det. Men eftersom de exempel som ges i förarbeten och allmänna råd är långt ifrån uttömmande  om exakt vad som avses med särskilda skäl, och eftersom frågan aldrig prövats rättsligt, har det hänt att särskilda skäl använts som motiv för att neka överskuldsatta och andra konsumenter  bankkonton.

När det gäller tilläggstjänster så finns det för närvarande bara ett allmänt råd från Finansinspektionen som säger att konsumenten bör få tillgång till tilläggstjänster. Men det allmänna rådet har inte följts i den grad att det säkerställt tillgången av billiga betaltjänster för alla konsumenter.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå bevakar

Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå kommer att hålla utvecklingen under bevakning eftersom de nya reglerna är efterlängtade av ovannämnda konsumentgrupper och av de yrkesgrupper som jobbar med att hjälpa dem, som t.ex. Kommunala Budget- och skuldrådgivare.

Etiketter:,
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.