Försäkringsbolagen kan göra världen lite bättre

11 mars, 2016 - Gustav Jonsson - 2 kommentarer

Det pågår något av en tyst revolution inom försäkringsbranschen. Ny teknik ger försäkringsbolagen nya möjligheter i kundkontakter, riskbedömning och positiv påverkan. Försäkringsbolagens roll kan gå från att passivt betala för skador till att också förändra beteenden och förhindra att ”skador” uppkommer. Videon här ovanför är ett bra exempel på hur det kan gå till.

Det senaste inslaget inom produktutveckling i Sverige är Moderna Försäkringars rabatt på sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Andra relativt nya inslag är bilförsäkringar som mäter körtekniken och ger dig en viss rabatt, till exempel ”Folksam Köra Säkert” och ”Moderna Smart” . Och Greather Than förväntas komma med en bilförsäkring där du bara betalar för det du kör. Det känns som att vi i Sverige är i startgroparna för en större förändring.

Rabatterna är kanske inte alltid så stora men utvecklingen är ändå tydlig och enligt min åsikt klart positiv. Försäkringsbolagen och kunderna har i grunden samma intresse: att undvika skador. Och att uppmuntra eller belöna ett positivt beteende bör leda till färre skador.

Nytta för försäkringsbolag och kunder

Jag tror att det här handlar om hur försäkringsbolagen faktiskt jobbar med sina kunder, och då menar jag med, och tillsammans skapar win-win-situationer. Här finns ett ganska nytt begrepp som kallas ”Shared value”, vilket i korta drag innebär att bolaget skapar nytta för sig själv och sina kunder och har en positiv samhällspåverkan. Kanske låter det självklart, men så är det inte om man tänker efter. Ta Coca-Cola och McDonalds som exempel. Skapar de verkligen nytta om kunderna på sikt får diabetes och övervikt på köpet? Bolagen har i så fall en negativ påverkan på såväl kundernas kroppar som hela samhällsorganismen.

Här finns det mycket att göra för försäkringsbolagen även om många är på god väg. Betalar man bara ut ersättning så skapar bolaget en viss nytta, men om de också förändrar beteenden skapas kanske en ännu större nytta. Ett exempel på innovation är att Discovery (se nedan) såg att deras kunder hade en 30 gånger högre risk när de körde på natten. Genom att ge kraftiga rabatter på taxiresor nattetid skapades en win-win situation för bolaget och kunderna.

I andra delar av världen har man kommit ännu längre

Ser man till den globala utvecklingen i stort talas det om den fjärde industriella revolutionen. Bolag som Facebook, AirBNB och Apple är exempel på den teknikutvecklingen. När utvecklingen går framåt kommer försäkringsbolagen i högre utsträckning få nya verktyg. Och i andra delar av världen kan man ha kommit ännu längre än hos oss.

Ett bolag i Holland, Inshared, har i princip helt digitaliserat både sin verksamhet och skadereglering. Ett annat exempel på ett bolag som kommit långt är Discovery som finns i Sydafrika. De rullar ut ett program som kallas ”Vitality” i bland annat UK, USA, Europa och Kina. Bolaget är som enda försäkringsbolag med på en lista som introducerades 2015 av Fortune, ”Change the World”. Listan beskrivs på följande sätt: ”It is meant to shine a spotlight on companies that have made significant progress in addressing major social problems as a part of their core business strategy.”

Discovery beskrivs där på följande sätt:

South Africa’s Discovery has a hit with Vitality, a behavior-tracking program that rewards clients’ healthy habits, even paying their gym memberships. Independent studies show that Vitality members are more likely to take up and stick with physical activity; engaged members also go to the hospital 7.5% less often, and for markedly shorter periods too. This is also good business: Discovery’s annual operating profits have reached $500 million, and new Vitality insurance partners include John Hancock, Generali in Europe, and Ping An in China.

Andra exempel på bolag i USA som arbetar med positiva incitament är Humana och Oscar.

Negativa aspekter

Givetvis finns negativa aspekter med utvecklingen:

  • Begreppet storebror ser dig går också mot att Storebrand ser dig (ett försäkringsbolag i Norge). Övervakning och integritet är något att fundera på och ta på stort allvar.
  • Försäkringens grundidé luckras upp. Försäkringarna kan gå från en stor kollektiv riskspridning till bedömning av din alldeles egna risk eller till mindre gruppers risk.
  • Utvecklingen av positiva incitament kan ses som att försäkringsbolagen gynnar de redan lönsamma kunderna och gör det svårare för de olönsamma. Lite som att sparka på dem som ligger, även om det sker indirekt. Samtidigt måste man se att om försäkringsbolagen får ner trafikolyckorna med t.ex. 10% så är det väldigt positivt för samhället i stort.
  • Incitamenten kan vara svåra för vissa kundgrupper att uppnå. Om man bara har ett ben, kan man då gå 7500 steg? Kanske måste du faktiskt gå 15000 steg för att komma lika långt? Men om en persons grundinställning är att gå 2 500 steg och den förbättrar sig till 5 000 steg, borde inte den förändringen ge någon effekt?

Hör min chef uttala sig om utvecklingen och de här frågorna i Sveriges Radio.

Sammanfattningsvis är det intressant med ny teknik och positiva incitament inom försäkringsområdet. Kunderna är inte statiska utan kan förändras. Samma sak gäller väl förresten försäkringsbolagen?

Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.