Elcykel – så gäller försäkringarna

5 juli, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

I Sverige ökar antalet cyklister och en tydlig trend är att allt fler väljer att köpa cyklar som är el-assisterade. Från politiskt håll uppmuntras nu denna trend, och från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket. Tanken bakom bidraget är att det ska hjälpa människor att minska sitt bilåkande till förmån för lättare, eldrivna transportmedel.

Att fler väljer att använda elcyklar istället för åka bil har många självklara fördelar. Det minskar trängseln och bullret i städerna, är miljövänligt och bidrar även till en ökad hälsa genom att cyklandet ger motion. Samtidigt finns det en risk att den ökade användningen av elcyklar i Sverige kan komma att medföra att antalet cykelolyckor ökar. Elcyklar kan generellt sett framföras i högre hastigheter än vanliga cyklar, vilket kan leda till felaktiga förväntningar bland andra som vistas i trafiken.

Ersättning från flera håll om du råkar ut för en olycka

Om olyckan skulle vara framme kan det vara bra att du är medveten om att du beträffande bestående skador (invaliditet) i många fall kan ha rätt att få ersättning från flera håll. Har du råkat ut för en olycka ska du därför anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av. Det kan vara individuellt tecknade försäkringar eller gruppförsäkringar du har via facket eller din arbetsgivare.

Bra att veta

  • En vanlig hemförsäkring innehåller aldrig en olycksfallsförsäkring som utgångspunkt. Flera försäkringsbolag erbjuder istället möjligheten att teckna ett tillägg till hemförsäkringen som ger ett visst skydd mot olycksfall. Sådana tilläggsförsäkringar erbjuder typiskt sett ganska låga ersättningsbelopp och risken är att försäkringen inte gäller under resor till och från jobbet eller skolan (där många cykelolyckor sker).
  • Om du till följd av en olycksfallsskada skulle drabbas av en bestående nedsättning i din arbetsförmåga, kan du i vissa fall ha rätt att få ersättning för inkomstbortfall (s.k. ekonomisk invaliditet). I olycksfallsförsäkringar för vuxna är det dock inte alla försäkringsbolag som betalar ut sådan ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.
  • Barn, ungdomar samt vissa andra omfattas ofta av en olycksfallsförsäkring via kommunen. Vilka som omfattas av försäkringen, när den gäller och vilken ersättning som betalas ut kan variera mellan kommunerna. Kontrollera försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkringen som finns i din kommun för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Kom ihåg att även anmäla skadan till eventuella barnförsäkringar som kan vara individuellt tecknade eller gruppförsäkringar.
  • Vissa omfattas av olycksfallsförsäkringar via jobbet. Det kan exempelvis vara en kollektivavtalad försäkring eller en gruppförsäkring som arbetsgivaren tecknat för de anställda. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.
  • Även om elcyklar ofta ser ut som vanliga cyklar, kan de i vissa fall vara konstruerade på ett sådant sätt att de juridiskt sett är att betrakta som en moped (läs mer om fordonsregler här). Det innebär bland annat att föraren har en skyldighet att teckna en trafikförsäkring för att fordonet ska få brukas i trafik. Har du blivit påkörd av en elcykel som klassificeras som moped – eller något annat fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikten (som t.ex. en bil) – ska du anmäla skadan till fordonets försäkringsbolag. Om det trafikförsäkringspliktiga fordonet inte var försäkrat vid skadetillfället, ska du istället anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen.

Hemförsäkringen kan ge ersättning om elcykeln blir stulen

Hemförsäkringen gäller som huvudregel för en elcykel precis som för en vanlig cykel. Äger du en elcykel som är väldigt dyr bör du dock vara uppmärksam på att vissa försäkringsbolag begränsar hur mycket du maximalt kan få i ersättning om cykeln exempelvis skulle bli stulen (maxersättningen kan variera mellan 10 000 kr och 100 000 kr).

Äger du en elcykel som enligt lag klassificeras som moped omfattas elcykeln troligtvis inte av hemförsäkringen överhuvudtaget. För dessa typer av elcyklar behöver du istället teckna en mopedförsäkring. 

Av Charlie Burman, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

konsumenternas

Om konsumenternas

När någon av de övriga medarbetarna på byråerna gästbloggar visas vårt gemensamma logotypmärke som avsändare . Medarbetaren skriver under med sitt eget namn, så att du kan kontakta honom eller henne.