Cykla inte utan hemförsäkring

17 augusti, 2017 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

Cykelhjälm

Att man inte ska cykla utan hjälm är något som fått genomslag. Men att du inte ska cykla utan en hemförsäkring är inte lika känt. Där finns nämligen en ansvarsförsäkring som skyddar dig mot skadestånd om du cyklar på någon och orsakar en personskada.

Hemförsäkringen fungerar som ett slags ”ekonomisk hjälm” om du råkar skada någon annan person och blir personligen ekonomiskt ansvarig. Observera att du måste ha varit vårdslös för att bli ansvarig. Den bedömningen beror på hur olyckan gått till och det ska så att säga vara ditt fel och inte bara handla om ren otur..

Du kan bli ansvarig om du cyklar på någon

Om du cyklar på någon annan kan du bli skadeståndsskyldig om du är vårdslös och den som skadas inte kan jobba på ett tag eller för alltid. I och med att vi pratar om cyklar (som inte är ett fordon) finns inte någon trafikförsäkring som träder in och ersätter personskadorna. Den skadades eventuella olycksfallsförsäkring kommer inte heller att täcka hela inkomstförlusten, utan bara en viss del, beroende på försäkringens omfattning och maxbelopp.

Prioritera en hemförsäkring – som är mer än namnet!

Förutom andra skäl till att skaffa en hemförsäkring kan du alltså lägga till ett: Att täcka ekonomiska krav som riktas mot dig om du råkar cykla på någon, och var vårdslös när du gjorde det.

Vilken hemförsäkring du har spelar mindre roll i det här sammanhanget. Viktigast är att du har någon hemförsäkring. De flesta i Sverige har det men vissa grupper prioriterar det inte, eller har svårt att teckna en hemförsäkring. Det kan vara unga vuxna, nya i Sverige och i vissa fall försäkringsminimalister.

Man slås av att hemförsäkring är ett rätt dåligt namn. I det här fallet cyklar man ju på någon utanför hemmet. En bättre beskrivning av hemförsäkringar vore kanske Privat grundförsäkring, Paketförsäkring, Kombinationsförsäkring, Allförsäkring eller – fullt utskrivet – Hem-/egendoms-/rese-/överfalls-/ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Men jag förstår verkligen att den inte lanseras med det sistnämnda namnet.

Men det viktiga är alltså att du inte cyklar vare sig utan hjälm eller hemförsäkring.

Vad är det för skadestånd vi talar om?

I allvarliga fall kan det handla om stora belopp i inkomstförlust som du som cyklar på kan bli ansvarig för. Här blir din hemförsäkring en ekonomisk ”hjälm” som skyddar mot det ekonomiska kravet. Den som skadas kan få ut ersättning från den även om du som cyklat på inte kan betala (vilket få som drabbas av skadeståndskrav på miljonbelopp kan).

Ersättningar till den som blivit skadad

Möjliga ersättningar hittar du här och för att summera handlar det om:

  • Direkta kostnader: förstörd egendom, kläder, glasögon etc
  • Sveda och värk
  • Bestående besvär
  • Inkomstförlust under sjukskrivning
  • Permanent inkomstförlust

Information till dig som är skadeståndsskyldig

Och här är information om du är den som råkat skada.

Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.