Blir kontokorten dyrare nu?

29 oktober, 2015 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

KontokortJag läste artiklar i både Dagens Industri och Dagens Nyheter i förrgår att Svenska Handelsbanken skulle höja årsavgiften på sitt Allkort med 110 kronor, en höjning med hela 44 %. Höjningen sker den 15 januari 2016. Även många andra kort hos banken höjs samtidigt. Att kontokortsavgifterna skulle kunna höjas har det spekulerats om en tid. Anledningen sägs vara den nya EU-förordning om en begränsning av mellanbanksavgifter som träder i kraft i december 2015. Handelsbanken hävdar dock i DI artikeln att höjningen inte beror på EU-förordningen. Man säger till DI att ”Skälet till höjningen är att vi vill kunna behålla det utbud av förmåner och tjänster som korten har och som uppskattas av kunderna”. Jag har lite svårt att förstå hur det inte kan vara kopplat till de nya EU-reglerna då det spekulerats i att en annan tänkbar åtgärd för att tackla inkomstbortfallet kunde vara att just ta bort dessa förmåner och tjänster. Men det är kanske något jag inte förstår…

Vad är en mellanbanksavgift?

Mycket kortfattat och förenklat kan man beskriva mellanbanksavgiften som den avgift som handlarens bank betalar kundens bank vid en kortbetalning. Det har beräknats att det totalt betalas 80 miljarder kronor per år i mellanbanksavgifter i Europa. En konsekvens av att den blir lägre är att den avgift som handlaren måste betala till sin bank för att ta emot kortbetalningen från kunden sannolikt sjunker samt att kundens bank tjänar mindre pengar på de transaktioner deras kortkunder gör. Fördelen med detta hoppas man blir att priserna i butikerna sjunker då handlarna får lägre kostnader för att ta betalt med kort samt att detta sporrar konkurrensen på betalningsmarknaden då kostnaderna blir mer synliga för konsumenterna vilket skapar möjligheter för nya initiativ att slå sig in.

Vad kommer hända nu?

Inkomsterna för kortutgivarna kommer med största sannolikhet sjunka[1]. Man har då spekulerat i att den kortutgivande banken måste kompensera det inkomstbortfallet på något sätt. Det har diskuterats om olika åtgärder såsom höjning av årsavgift, införande av transaktionsavgifter, borttagande av tilläggstjänster såsom reseförsäkring med avbeställningsskydd eller att bonussystem m.m. kommer försvinna. Nu ser vi att Handelsbanken höjer sina priser och även om man nekat till ett samband så sammanfaller det med just den nya regleringen. I samma DN artikel meddelar Nordea, SEB och Swedbank att de inte har några planer på att höja sina kortavgifter, men om det blir andra förändringar återstår att se.

Vad blir konsekvensen för konsumenten?

Det beror på hur handlarna och kortutgivarna reagerar. Om handlarna sänker sina priser i större utsträckning än vad kortutgivarna ökar sina, så går ju konsumenten med plus i sista ändan vilket är bra. Men om handlarna inte sänker priserna samtidigt som bankerna höjer kortavgifterna så blir det ju totalt sett dyrare. Det blir nog svårt att bedöma detta för konsumenten. Hur kan man jämföra en årsavgiftshöjning på dryga hundralappen på kortet med att filmjölken kanske blir ett par öre billigare paketet. Men det är viktigt att man håller koll på utvecklingen. Tänk om man räknar med att kortet ska innehålla den där reseförsäkringen den alltid gjort och så har den plötsligt försvunnit när man behöver använda sig utav den… och det där brevet där det stod har man liksom inte orkat eller hunnit läsa ordentligt

Kolla in vår kortjämförelse

Oavsett vad som kommer hända på kortmarknaden så kommer Konsumenternas Bank- och finansbyrå bevaka utvecklingen och uppdatera vår kortjämförelse. Det kan alltså löna sig att kolla in den framöver för att se till att man fortfarande har det kort som passar en bäst. Både angående priset och innehållet: http://www.konsumenternas.se/betala/olika-betalformer/om-betala-med-kontokort/jamfor-kontokort

[1] Man har debatterat detta mycket. I Spanien där man redan genomfört en begränsning anser man att de minskade kostnaderna för handlarna har medfört att fler tar emot kortbetalning idag än innan. Det ökar kortköpsvolymerna så pass mycket att inkomsterna totalt ökar för kortutgivarna trots att man får mindre betalt per transaktion. Men den svenska kortmarknaden är mycket olik den spanska.

Etiketter:,
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.