Barn, skadestånd och hemförsäkringens oväntade samhällsansvar

3 juni, 2015 - Gustav Jonsson - 8 kommentarer

MatchVad händer om ditt barn råkar orsaka en mindre skolbrand eller krossa en större glasruta med ett missriktat basketkast? Finns det något skydd mot ett skadeståndsansvar?

Ja, i hemförsäkringen är svaret! Om ett barn av vårdslöshet orsakar en sak- eller personskada finns ett så kallat ansvarsskydd i hemförsäkringen. Värt att nämna är att skyddet gäller alla de som omfattas av hemförsäkringen, dvs även de vuxna. Alla som delar hushåll kan dela på en hemförsäkring.

Standardsituationen är såklart att barnet är lite äldre och av ”klantighet” orsakar en skada. Då täcker ansvarsskyddet. Vad som är vårdslöst jämförs med hur en ”normalt aktsam person” skulle ha agerat, och då tänker man på en vuxen person. Om t.ex. en vuxen hade varit vårdslös om den åker på någon med en pulka i skidbacken, ja då räknas ett barn också som det. Barns agerande jämförs alltså med vuxnas agerande för att komma fram till frågan om vårdslöshet.

Så långt inga större konstigheter. Men det finns två intressanta situationer som kanske inte är helt kända…

1. Småbarn upp till 4 år som orsakar en skada?

Vad gäller om barnet i fråga är en 3-åring som springer runt på en förskola. Kan en sådan söt liten krabat vara vårdslös? Alla 3-åringar är väl mer eller mindre vårdslösa till sin natur? Ja, enligt skadeståndsrätten kan man inte säga att småbarn upp till 4 år är vårdslösa. Alltså ingen ersättning från ansvarsförsäkringen? Jo faktiskt (!). Så här är ett standardvillkor inom branschen:

Barn upp till fyraårsåldern blir normalt inte skadeståndsskyldiga för skador som de orsakar. Men om ett sådant barn orsakar skada, bedömer vi barnets ansvar och betalar ersättning som om barnet uppnått fyraårsåldern.

Frågan uppstår varför hemförsäkringen betalar när man inte är skyldig till det enligt skadeståndsrätten. Jag har inget självklart svar. Kanske vill man lösa en obehaglig och tråkig situation för föräldrarna och barnet? Försäkringen ska ju skydda mot just oförutsedda tråkigheter. Det är ju inte bara skolbränder utan t.ex. personskador där barn skadar ett annat barn som kan inträffa. Man kan nog säga att hemförsäkringen lite oförväntat tar på sig en del av ett samhällsansvar.

2. Den uppsåtlige ungdomsbrottslingen?

Vi kliver raskt uppåt både i ålder och uppsåt. Om nu en 11-åring inte bara råkar utan aktivt försöker krossa en stor glasruta med en sten och lyckas, vad gäller då? Ja, egentligen ska ju en ansvarsförsäkring inte gälla för uppsåtliga brott utan bara för klantighet. Men fram till 12 års ålder så gör ansvarsförsäkringar inte undantag för uppsåtliga handlingar, och det faller tillbaka på regler i försäkringsavtalslagen.

Sammanfattningsvis så är ansvarsskyddet en av anledningarna till att ha en hemförsäkring. Och det täcker till och med fler situationer än man från början kanske kan tro. Försäkringsbolagen tar här faktiskt ett samhällsansvar i skadeståndsrättens gråzoner.

Etiketter:
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.