Författararkiv: konsumenternas

konsumenternas

Om konsumenternas

När någon av de övriga medarbetarna på byråerna gästbloggar visas vårt gemensamma logotypmärke som avsändare . Medarbetaren skriver under med sitt eget namn, så att du kan kontakta honom eller henne.

Kapitalfrigöringskrediter – lån för dig som är äldre och inte får ett vanligt bolån

2 december, 2019 - konsumenternas - 0 kommentarer

Jag har en kompis som heter Per. Per fyllde 70 för ett par år sedan, men han är fortfarande väldigt pigg och alert. Han har inga barn eller syskon och han bor i en lägenhet som han tog över när hans mamma gick bort på 1970-talet. Lägenheten är en bostadsrätt som är lågt belånad.och den har ett marknadsvärde på runt 7 – 8 miljoner kronor. Ingen märkvärdig lägenhet men den råkar ligga på en mycket attraktiv adress i innerstaden. Per äger dessutom ett äldre fritidshus i skärgården som han ärvt efter sina morföräldrar. Läs mer

Medvetna pappor var omedvetna om nyttan av en barnförsäkring

29 augusti, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

Häromdagen åt jag lunch på en bänk i solen. Bredvid mig satt två pappor, mycket välklädda och moderna, om än något till åren komna, och diskuterade livet – inte minst småbarnslivet. Det var väldigt underhållande att tjuvlyssna på dem och det gladde mig att de var så engagerade i allt från bästa cykelvagnen till förskolevalet. Jag blev också mer än glad, faktiskt rätt fnissig, när den ena berättade att hans nyfödda barn åt så bra och pappan gravallvarligt konstaterade att ”vi ska nog amma i nio månader”. Vi…

Jag tar mig friheten att raljera lite över pappan som uttryckte sig som att han också ammade. Men i botten är jag genuint glad. Det mesta kan man ändå dela ansvaret för som föräldrar och det är härligt att höra vilken förändring som verkar ha skett sedan jag hade små barn på nittiotalet. Men en sak som inte förändrats är behovet av att ha en barnförsäkring.

Barnförsäkring så fort barnet är fött

Vi skaffade individuella barnförsäkringar så fort barnen föddes. Det är oklart varifrån vi hade fått informationen om att det var så superviktigt, men information hade vi.

Eftersom min sallad var slut tänkte jag att det var lika bra att inte sticka under stol med att jag hört pappornas samtal och samtidigt passa på att idka lite kostnadsfri vägledning.

”Ursäkta, sade jag. Jag har inte kunnat undgå att höra ert samtal här i dag. Och jag vill bara berätta att jag jobbar på en arbetsplats som ger gratis vägledning till privatpersoner om bank- och försäkringsfrågor. Känner ni kanske till oss, Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå?”

”Näej, svarade papporna, artigt men lagom intresserat, och jag fortsatte raskt till kärnan: ”Jag tänkte att jag skulle fråga er om ni skaffat barnförsäkringar till era barn? ”Näej, svarade papporna igen, men den här gången med lite mer intresse i rösten. Möjligen också med något generat över sig. Missat något …?”

Samhällets skydd inte tillräckligt

Snabbt berättade jag hur viktigt det är att kunna få ersättning om barnen skulle få någon skada efter en sjukdom och att samhällets skydd faktiskt inte är tillräckligt om det händer något riktigt tråkigt. Inte för att skrämmas, utan för att upplysa. Det här verkade dessutom vara föräldrar som inte behövde välja bort en sådan sak av ekonomiska skäl.

Jag berättade också om en mindre viktig men inte desto mindre sann möjlighet och det är att få ersättning för ärr, som min son fick efter att ett sytt knä läkte fult.

Vilken barnförsäkring är bäst då?

Papporna var faktiskt helt omedvetna om behovet av barnförsäkring men var inte sena att ställa högst relevanta frågor:

”Men vilken är bäst då, hur ska man veta vilken man ska välja, kan du säga vilken som är bäst?”

”Nej, det kan jag inte, svarade jag. Men mina duktiga kollegor kan. Eller så här: de sätter poäng på barnförsäkringar efter hur bra innehåll de har. Så sök upp Jämför barnförsäkringar på konsumenternas.se så får ni riktigt bra stöd i att välja den som är mest rätt för er.”

Och så borstade jag bort några brödsmulor från kjolen, log milt och gick in och jobbade igen. Kanske hade jag inte direkt förändrat världen men ändå gjort två familjer lite mer medvetna och skyddade.

Eva Solum, ambulerande vägledare, men till vardags kommunikatör på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Elcykel – så gäller försäkringarna

5 juli, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

I Sverige ökar antalet cyklister och en tydlig trend är att allt fler väljer att köpa cyklar som är el-assisterade. Från politiskt håll uppmuntras nu denna trend, och från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket. Tanken bakom bidraget är att det ska hjälpa människor att minska sitt bilåkande till förmån för lättare, eldrivna transportmedel.

Att fler väljer att använda elcyklar istället för åka bil har många självklara fördelar. Det minskar trängseln och bullret i städerna, är miljövänligt och bidrar även till en ökad hälsa genom att cyklandet ger motion. Samtidigt finns det en risk att den ökade användningen av elcyklar i Sverige kan komma att medföra att antalet cykelolyckor ökar. Elcyklar kan generellt sett framföras i högre hastigheter än vanliga cyklar, vilket kan leda till felaktiga förväntningar bland andra som vistas i trafiken.

Ersättning från flera håll om du råkar ut för en olycka

Om olyckan skulle vara framme kan det vara bra att du är medveten om att du beträffande bestående skador (invaliditet) i många fall kan ha rätt att få ersättning från flera håll. Har du råkat ut för en olycka ska du därför anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av. Det kan vara individuellt tecknade försäkringar eller gruppförsäkringar du har via facket eller din arbetsgivare.

Bra att veta

  • En vanlig hemförsäkring innehåller aldrig en olycksfallsförsäkring som utgångspunkt. Flera försäkringsbolag erbjuder istället möjligheten att teckna ett tillägg till hemförsäkringen som ger ett visst skydd mot olycksfall. Sådana tilläggsförsäkringar erbjuder typiskt sett ganska låga ersättningsbelopp och risken är att försäkringen inte gäller under resor till och från jobbet eller skolan (där många cykelolyckor sker).
  • Om du till följd av en olycksfallsskada skulle drabbas av en bestående nedsättning i din arbetsförmåga, kan du i vissa fall ha rätt att få ersättning för inkomstbortfall (s.k. ekonomisk invaliditet). I olycksfallsförsäkringar för vuxna är det dock inte alla försäkringsbolag som betalar ut sådan ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.
  • Barn, ungdomar samt vissa andra omfattas ofta av en olycksfallsförsäkring via kommunen. Vilka som omfattas av försäkringen, när den gäller och vilken ersättning som betalas ut kan variera mellan kommunerna. Kontrollera försäkringsvillkoren för olycksfallsförsäkringen som finns i din kommun för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Kom ihåg att även anmäla skadan till eventuella barnförsäkringar som kan vara individuellt tecknade eller gruppförsäkringar.
  • Vissa omfattas av olycksfallsförsäkringar via jobbet. Det kan exempelvis vara en kollektivavtalad försäkring eller en gruppförsäkring som arbetsgivaren tecknat för de anställda. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.
  • Även om elcyklar ofta ser ut som vanliga cyklar, kan de i vissa fall vara konstruerade på ett sådant sätt att de juridiskt sett är att betrakta som en moped (läs mer om fordonsregler här). Det innebär bland annat att föraren har en skyldighet att teckna en trafikförsäkring för att fordonet ska få brukas i trafik. Har du blivit påkörd av en elcykel som klassificeras som moped – eller något annat fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikten (som t.ex. en bil) – ska du anmäla skadan till fordonets försäkringsbolag. Om det trafikförsäkringspliktiga fordonet inte var försäkrat vid skadetillfället, ska du istället anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen.

Hemförsäkringen kan ge ersättning om elcykeln blir stulen

Hemförsäkringen gäller som huvudregel för en elcykel precis som för en vanlig cykel. Äger du en elcykel som är väldigt dyr bör du dock vara uppmärksam på att vissa försäkringsbolag begränsar hur mycket du maximalt kan få i ersättning om cykeln exempelvis skulle bli stulen (maxersättningen kan variera mellan 10 000 kr och 100 000 kr).

Äger du en elcykel som enligt lag klassificeras som moped omfattas elcykeln troligtvis inte av hemförsäkringen överhuvudtaget. För dessa typer av elcyklar behöver du istället teckna en mopedförsäkring. 

Av Charlie Burman, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

Långdraget rättsfall om finansiell rådgivning går mot sitt slut

25 juni, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

Under mina år på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har jag pratat med en hel del konsumenter som förlorat pengar efter att de har investerat i olika slags finansiella produkter. Ett vanligt scenario är att konsumenten blir uppringd av ett rådgivningsföretag som bjuder in till ett personligt möte. Efter ett eller flera möten bestämmer sig konsumenten för att satsa i den produkt som rådgivaren rekommenderar. Konsumenterna har i de här fallen inte så mycket kunskaper om den finansiella marknaden och om finansiella produkter. Produkten är dessutom ofta ytterst riskfylld, och när den går dåligt förlorar konsumenten inte bara en del av sitt kapital, utan ibland hela investeringen. I ganska många av de här fallen har företaget varit försäkringsförmedlare – små företag med endast några få rådgivare.

Rättslig prövning i alla instanser

Den här historien handlar om en konsument, som vi kan kalla Lars, en av dem som förlorat sina pengar efter minst sagt tveksam finansiell rådgivning. Det speciella med Lars fall är att det snart har vandrat hela vägen genom alla domstolsinstanser i Sverige, och att det dessutom har prövats i EU-domstolen. I dagarna kom avgörandet från EU-domstolen. Därmed återstår ”bara” Högsta domstolens slutliga dom i ärendet.

Finansiell rådgivning

Historien börjar i december 2009 när Lars blir inbjuden till ett rådgivningsmöte hos en försäkringsförmedlare.

Vid det första besöket fick Lars rådet att satsa i ett certifikat. Vid besök nummer två fick Lars ett rådgivningsprotokoll som han och rådgivaren undertecknade, och vid det tredje besöket betalade Lars in 500 000 kr. Certifikatet som Lars investerade i placerades i sin tur i en kapitalförsäkring. Pengarna var Lars hela sparkapital. Utöver det hade han bara fasta tillgångar i form av en lägenhet och ett fritidshus.

Efter kort tid rasade värdet på certifikatet, och i april 2013 realiserade Lars kapitalförsäkringen för 0 kr. Hela det satsade beloppet var därmed förlorat.

Lars försökte begära ersättning från försäkringsförmedlaren, men bolaget hade gått i konkurs redan 2010. Lars vände sig då i stället till försäkringsbolaget där försäkringsförmedlaren hade tecknat en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen är till för att konsumenter ska kunna få skadestånd för vårdslös rådgivning, om det inte går att få ersättning från försäkringsförmedlaren.

Försäkringsbolaget nekade ersättning

Försäkringsbolaget nekade ersättning, i första hand för att de menade att förlusten som Lars drabbades av berodde på den investeringsrådgivning som Lars fått om certifikatet. Enligt bolaget gäller ansvarsförsäkringen inte vid investeringsrådgivning, utan enbart för försäkringsförmedling,. Bolaget menar att begreppet försäkringsförmedling bara innefattar råd om försäkringar, inte om finansiella produkter som läggs i försäkringen. I andra hand menade försäkringsbolaget att rådgivningen inte varit vårdslös, även om rådgivning om finansiella produkter skulle rymmas inom begreppet försäkringsförmedling. Senare i processen har försäkringsbolaget medgett att rådgivningen var vårdslös.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Lars började med att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN gav Lars rätt och rekommenderade försäkringsbolaget att betala ut ersättning till Lars. Försäkringsbolaget följde dock inte ARNs rekommendation och därför valde Lars att gå vidare genom att stämma försäkringsbolaget i tingsrätten.

Tingsrätten

Jag var och lyssnade på förhandlingen i tingsrätten och på Lars berättelse. Hans beskrivning av hur rådgivningen gått till stämde väl överens med vad andra konsumenter berättat för oss på Bank- och finansbyrån om liknande fall. Precis som Lars har de följt råd från en rådgivare och sedan förlorat mer eller mindre stora belopp. Gemensamt för de här konsumenterna är att de själva har mycket begränsade kunskaper om finansiella produkter, men de litade på rådgivaren. Lars berättade bland annat att han fick stort förtroende för rådgivaren, och att han därför inte ens läst igenom rådgivningsprotokollet. Vid tillfället var Lars 75 år. Många av de konsumenter som vänt sig till byrån har också varit äldre personer.

Den juridiska knäckfrågan i det här fallet är vad som ryms inom den verksamhet som en försäkringsförmedlare bedriver, alltså försäkringsförmedling. Kan en försäkringsförmedlare inom ramen för den verksamheten ge råd både om försäkringar, och om olika investeringsprodukter som man sedan placerar i exempelvis en kapitalförsäkring? Eller måste en försäkringsförmedlare ha tillstånd för investeringsrådgivning enligt en annan lagstiftning, för att kunna ge råd om investeringsprodukter?

Domen från tingsrätten, daterad den 4 april 2014 (Stockholms tingsrätt T 7293-13), slog fast att det investeringsupplägg som försäkringsförmedlaren lämnade rådgivning om, och bolagets förmedling av ett certifikat inom ramen för en kapitalförsäkring, var att betrakta som försäkringsförmedling. Lars hade därför rätt att vända sig mot försäkringsbolaget med sitt krav på ersättning. Dessutom kom tingsrätten fram till att rådgivningen varit vårdslös, att Lars hade rätt att få skadestånd från försäkringsförmedlaren och att Lars därmed skulle få ersättning med 500 000 kr från försäkringsbolaget via ansvarsförsäkringen.

Hovrätten

Försäkringsbolaget överklagade till hovrätten. Hovrätten kom fram till samma slutsats som tingsrätten, alltså att Lars hade rätt att få ersättning från ansvarsförsäkringen (Svea Hovrätt T 4408-14). Nu har vi kommit fram till april 2015.

Högsta domstolen

Nästa steg var att försäkringsbolaget överklagade domen till Högsta domstolen. Högsta domstolen (HD) beviljade prövningstillstånd och där ligger ärendet fortfarande. Lars har numera avlidit, och det är i stället dödsboet efter Lars som är part i ärendet.

EU-domstolen

Eftersom fallet handlar om lagstiftning som grundar sig på EU-direktiv begärde HD ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas. Det gjorde HD i oktober 2016.
Första steget hos EU-domstolen var att generaladvokaten skrev ett förslag till avgörande. Det kom i november 2017.

Generaladvokatens förslag innebar att EU-rätten på området bör tolkas så att alla rådgivningsregler som gäller för en försäkringsförmedlare finns i EU-direktivet om försäkringsförmedling. Begreppet försäkringsförmedling omfattar även rådgivning om finansiella produkter som sedan placeras i en försäkring. Inget annat direktiv är tillämpligt.

Nu har domstolen kommit med sin dom, i ett avgörande som publicerades den 30 maj. Domen går kort och gott ut på att försäkringsförmedlare som lämnar rådgivning om placering av finansiella produkter i en kapitalförsäkring får göra det enligt reglerna i direktivet om försäkringsförmedling. Det betyder att sådan rådgivning ryms inom begreppet försäkringsförmedling. Domstolen slår också fast att det så kallade Mifid-direktivet inte är tillämpligt när en försäkringsförmedlare ger råd om placeringar inom ramen för en försäkring. Det innebär att en försäkringsförmedlare som lämnar råd om finansiella produkter i samband med försäkringsförmedling gör det inom ramen för sitt tillstånd, något ytterligare tillstånd enligt andra regler behövs inte.

Vad händer nu?

Domen från EU-domstolen betyder att de svenska domstolarna hittills tolkat reglerna på ett riktigt sätt. Nu återstår för HD att slutligt avgöra fallet. HD ska tillämpa EU-domstolens vägledande uttalanden på det aktuella ärendet, exempelvis bedöma om det avtal som försäkringsförmedlaren tecknade med Lars var ett försäkringsavtal enligt definitionen i direktivet om försäkringsförmedling.

Hur lång tid tar det då? Kanske kan man räkna med ett halvår i alla fall. Domen kommer att ha stor betydelse för många konsumenter, och för de försäkringsbolag som erbjuder ansvarsförsäkringar för försäkringsförmedlare. Och EU-domstolens svar på vilka regler som gäller för försäkringsförmedlare får också betydelse för den svenska lagen eftersom en revidering just nu är på gång – direktivet om försäkringsförmedling har hunnit ändras under tiden som rättsprocessen har pågått. Och sist men inte minst kommer Lars arvingar till slut få besked, och om ingen detalj sätter käppar i hjulet kommer de förmodligen också att få ersättning från ansvarsförsäkringen. I så fall en klar seger för Lars i fem raka set!

Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Vill du läsa om regler för finansiell rådgivning kan du göra det här.

 

Separation – vilken hjälp kan du få från din försäkring vid tvister om barnen, boendet m m?

24 januari, 2018 - konsumenternas - 0 kommentarer

Under en längre ledighet som jul- och nyårshelgerna är det inte ovanligt att makar eller sambor kommer fram till att de ska dela på sig. Ofta kommer då frågan upp om någon försäkring kan betala kostnaden för ett juridiskt ombud som hjälper till med att dela upp ägodelarna och ansvaret för barnen.

För att den del i hemförsäkringen som kallas för rättsskydd över huvud taget skulle kunna komma  ifråga är det en förutsättning att ni har hamnat i en tvist. Rättskyddet gäller för många tvister men tyvärr gäller det inte om du och sambon eller maken/makan har svårt att komma överens om vårdnaden om barnen, deras boende och eventuellt underhåll i samband med att ni separerar.

Det omfattar inte heller ombudskostnader som ni drabbas av när ni ska dela upp ägodelar och t ex bestämma om någon av er ska köpa ut den andre från huset och bli ensam ägare.

Hjälp med förändringar efter ett år

Läs mer

Eget bankkonto – en nödvändig del i integrationsprocessen

17 oktober, 2017 - konsumenternas - 4 kommentarer

Suneta OgbayJag heter Suneta Ogbay och kommer från Eritrea. Där är kontanter det naturliga betalningssättet och det är vanligt att människor organiserar sig i en sorts förenklat banksystem som kallas Equb.

Equb är en gammal tradition där en liten grupp människor, som kan vara släkt, grannar eller vänner (mahber), organiserar en gemensam insamling. Varje lönedag avsätter var och en som ingår i gruppen en mindre summa pengar. Gruppmedlemmarna bestämmer vem som i tur och ordning ska få utbetalningarna och varje person får använda summan efter eget behov. Verksamheten pågår därefter kontinuerligt och månadsvis tills var och en någon gång fått pengar och någon gång haft insamlingsansvaret – därefter börjar man om på nytt. Läs mer