Att låna eller att inte låna, det är frågan…

22 september, 2017 - Eva Solum - 0 kommentarer

hangover-hungover-dog-with-hangoverIbland får vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå frågor från konsumenter som tagit ett lån men sedan i eftertankens kranka blekhet insett att det nog inte var en så bra idé i alla fall. Ibland har man i stället hittat lån med bättre villkor. Men frågan blir densamma – har man ångerrätt på lån?

Svaret blir ja och nej. Du har rätt att ångra de flesta typer av lån. Med det menas allt från korta snabblån till stora bil- och båtlån. Däremot har du ingen ångerfrist för bolån!

Du kanske känner till att du har ångerrätt när du köper varor på distans, t.ex. via internet eller om du köper något vid hemförsäljning. På samma sätt har du ångerrätt på lån. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa när du har fått lånevillkoren och annan avtalsinformation. Får du villkor och information i samband med att avtalet ingås, börjar ångerfristen löpa då, annars är det alltså först den dag du får villkor och information. Ångerrätten har du oavsett om du ansökt om lån på distans eller på bankkontoret.

Undantag

Ångerrätten gäller alltså för de flesta typer av lån men det finns undantag. Det viktigaste undantaget är att du inte får ångra ett bolån. Du kan alltså inte gå tillbaka till banken och begära att få ångra ditt bolån när du hittat ett bättre erbjudande i en annan bank eller kommit på att du faktiskt inte ville binda räntan i tre år. Du har i och för sig alltid rätt att få lösa ditt bolån i förtid men du riskerar att få betala ränteskillnadsersättning  till banken.

Det finns också andra typer av krediter som är undantagna från ångerrätten. Det gäller ränte- och avgiftsfria, eller i alla fall nästan avgiftsfria, krediter som ska återbetalas inom tre månader. Med det avses bl.a. fakturakrediter, alltså kortfristiga krediter som är avsedda att finansiera ett köp av en vara eller tjänst som kreditgivaren tillhandahåller konsumenten, typiskt sett köp av kapitalvaror eller hantverkstjänster mot faktura. Undantagen från ångerrätten gäller också för s.k. abonnemangsavtal, dvs. avtal som innebär att konsumenten fortlöpande tillhandahålls en vara eller en tjänst, t.ex. el eller vatten, under förutsättningen att varan eller tjänsten som levererats betalas inom tre månader. Räntefria kontokrediter och kortfristiga kontokrediter kan du inte heller ångra med stöd av konsumentkreditlagen.

Hur ångrar man?

För att ångra lånet ska du meddela kreditgivaren om att du vill ångra avtalet. Det ska du som sagt göra inom 14 dagar. Det går bra att ringa men det kan vara bra att göra det via e-post eller brev, om inte annat för att ha som bevisning om ni skulle hamna i en tvist. Du behöver inte lämna någon förklaring till varför du ångrar dig! Du måste också betala tillbaka det utbetalade lånet. För att du ska kunna utnyttja den lagliga ångerrätten krävs att du gör bägge delar – både meddelar kreditgivaren OCH betalar tillbaka lånet. Återbetalning ska ske snarast och senast 30 dagar efter det att du meddelade kreditgivaren om att du ville ångra avtalet!

Vad ska du betala tillbaka?

När du ångrar ditt lån ska du så klart betala tillbaka lånesumman. Du ska också betala eventuell upplupen ränta, dvs. den ränta som löpt under den tid som du haft pengarna. Räntan ska vara den ränta som är avtalad för krediten och ska utgå från och med den dag då du fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas. Kreditgivaren kan också ha rätt att få kompensation för vissa avgifter som denne kan ha betalat till det offentliga och som inte återbetalas, i förarbetena till lagen nämner man som exempel avgifter för registrering i offentligt register. Andra avgifter, som uppläggningsavgifter och liknande, har du rätt att få tillbaka från kreditgivaren inom de 30 dagarna.

Lån på distans, vilken lag gäller?

Det finns, som jag nämnde ovan, ångerrätt om du ingår ett avtal på distans enligt en annan lag – lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den lagen är också tillämplig finansiella tjänster, t.ex. krediter. Även om reglerna i de två lagarna överensstämmer så kan det vara bra att veta att reglerna i konsumentkreditlagen går före reglerna i distansavtalslagen.

Så, för att sammanfatta det. Du kan alltså ångra ett lån – eller förtidslösa det – men det är så klart bättre att tänka efter före…

Etiketter:, , , , , ,