månadsarkiv: september 2014

Är djur saker? Ja, i försäkringssammanhang!

29 september, 2014 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

karusell_hundPersonförsäkringar och sakförsäkringar är två huvudgrupper av försäkringar, och man kan ju tycka att ett djur är mer en person än sak. I försäkringssammanhang räknas dock våra tvåbenta och fyrbenta vänner som saker, och hör till gruppen sakförsäkringar. Det kanske borde finnas någon mellanvariant, men …

Okej, gör det någon skillnad i praktiken? Ja, lite grand.

Svårare att få en oberoende omprövning

En av effekterna av att djur är ”saker” är att möjligheterna att överklaga inte är lika goda. Ett beslut som gäller en personförsäkring kan överklagas till personförsäkringsnämnden, vilket ger en möjlighet att få en ”second opinion” på försäkringsbolagets beslut. Inte heller Allmänna reklamationsnämnden provar medicinska eller veterinärmedicinska bedömningar, så djuren faller därför mellan stolarna. Här kan det finnas behov av någon särskild nämnd eller att någon existerande nämnd tar sig an dessa frågor. Få konsumenter väljer naturligtvis att gå till domstol, vilket är det alternativ som annars återstår när möjligheterna är uttömda hos försäkringsbolaget.

Läs mer

Etiketter:

Många perspektiv på grundläggande betaltjänster

19 september, 2014 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

PengarIgår besökte jag ett seminarium och utställning som hette ”Tillgängliga betaltjänster till alla” och som arrangerades av PTS (Post och Telestyrelsen). Det var många intressanta föredrag och intressanta inslag i utställningen. Men det föredrag som gjorde mest intryck på mig var en presentation av studien ”Utvärdering av mobila applikationer för betalningar”. Studien hade gjorts av företaget Stelacon på uppdrag av PTS och utvärderade hur användbara och tillgängliga mobila applikationer för betalningar är för personer med funktionsnedsättning och äldre. Läs mer

Etiketter:

Nytt EU-direktiv om rätt till konto, kort och internetbetalningar

11 september, 2014 - Fredrik Nordquist - 4 kommentarer

paragrafVi har tidigare meddelat att man inom EU jobbat med att ta fram ett nytt direktiv som ska ge konsumenter rätt till ett s.k. betalkonto med grundläggande funktioner: http://konsumenternasblogg.se/nya-regler-pa-vag-om-ratt-till-konto-kort/

EU:s direktiv klart – svensk lag inom 2 år

Arbetet är nu klart och det färdiga direktivet publicerades i EU:s officiella journal den 28 augusti. Läs mer

Översvämmad bil – hur gäller bilförsäkringen?

5 september, 2014 - Gustav Jonsson - 0 kommentarer

rainMed tanke på översvämningarna i Malmö är frågan om översvämmade bilar aktuell. Vad händer om t ex garaget översvämmas och din bil totalskadas?

I korta drag kan man säga att följande gäller: Du behöver en helförsäkring för att vara säker på att få ersättning för översvämningsskador på bilen.

Helförsäkring bör ge ersättning

Skador som beror på vatten som kommer in utifrån går normalt in under begreppet ”vagnskada”, eftersom det är något ”yttre” som kommer in utifrån och skadar bilen. Ersättning för vagnskador ingår bara i en helförsäkring, alternativt i bilens vagnskadegaranti om den finns kvar. En halvförsäkring, eller en trafikförsäkring, kan alltså inte ge ersättning för vagnskador.

Halvförsäkring mer tveksamt

I en halvförsäkring ingår inte ersättning för vagnskador men däremot maskinskador. Kan den delen av försäkringen ge ersättning? Många bilar har passerat någon av ”gränserna” för ersättning för maskinskador vilket gör att skyddet upphört. ”Maskinskada” gäller oftast upp till 8 år eller 10 000 mil.

Finns skyddet kvar så finns chansen att du kan få ersättning om motorn eller tillhörande elektronik skadas (själva innebörden i begreppet maskinskada). ”Maskinskada” gäller inte hela bilen så därför är ersättningen mer begränsad. Möjligen kan det också vara ett problem att skadeorsaken – vatten utifrån – kan ses som enbart en vagnskada. Det som räknas som en vagnskada brukar i försäkringsbolagens villkor undantas för ersättning som en maskinskada.

Nekas du ersättning för motorn och tillhörande elektronik trots att maskinskadedelen gäller kan det vara värt att överklaga. En särskilt fråga är då om villkoren och förköpsinformationen har varit tillräckligt tydligt utformade för att försäkringsbolaget i fråga ska kunna neka ersättning.

Drulle eller otur?

I en del halv- och helförsäkringar finns en drulle- eller otursdel i försäkringen. Den gäller främst kupén och ofta finns det generella begränsningar som gör att det inte är aktuellt med ersättning från den delen. T.ex. omfattas ibland bara inre skador (och vattnet kom utifrån) eller skador som orsakas av föraren eller passagerare. Men villkoren varierar så kontakta ditt försäkringsbolag.

Andra försäkringar då?

Kan de som äger ett garage vara ansvariga för att det kommer in vatten? Kan man säga att kommunens pumpar borde fungerat bättre? Nja, det här ska kanske inte uteslutas helt men med största sannolikhet så beror skadorna på något som inte riktigt går att förutse eller förhindra. Det är du själv som måste visa att någon annan orsakat din skada p.g.a. vårdslöshet och det är nog svårt när det handlar om extremt väder. Du kan ju rikta kravet mot någon du anser orsakat skadan men gissningsvis är det svårt att få ersättning i det här fallet.

Sammanfattningsvis kan man säga så här: Skaffa helförsäkring och du är på den säkra sidan.

Etiketter:,