månadsarkiv: maj 2014

Klassiska försäkringsmyter: Vid en olycka kan jag bara få ersättning från en försäkring

20 maj, 2014 - Gustav Jonsson - 26 kommentarer

BananaEtt ganska vanligt missförstånd är att man bara kan få ersättning från en enda olycksfallsförsäkring. Säg att du t ex halkar på ett bananskal. Du slår dig och anmäler händelsen till din egen olycksfallsförsäkring. Men var det allt? Var det inte något du missade?

Anmäl skadan till flera ställen

Jo, här är alla eventuella  – och kanske okända – försäkringar som du ska anmäla till:

  • Butikens försäkring för besökare (olycksfallsförsäkring). Särskilt större butikskedjor kan ha en sådan.
  • Butikens ansvarsförsäkring, om de har varit försumliga, som de eventuellt kan anses ha varit när bananskalet legat framme länge.
  • Din egen, privata olycksfallsförsäkring, som du i så fall tecknat direkt med ett försäkringsbolag
  • Din gruppolycksfallsförsäkring, som du kan ha tecknat via din arbetsgivare, fackförbund eller annan grupp
  • Din tilläggsförsäkring i hemförsäkringen, som kallas fritidsolycksfall om du har det tillägget
  • Ditt reseskydd i hemförsäkringen, om du befann dig någon annanstans än i din hemort i Sverige

Det är viktigt att påpeka att kostnader bara ersätts från ett håll, annars blir du överkompenserad. Men om du får bestående besvär (invaliditet) så kan flera försäkringar ersätta dig. Därför är det viktigt att du anmäler skadan till alla försäkringar som kan finnas.

På samma sätt är det viktigt att också anmäla en trafikolycka med personskador till sina eventuella olycksfallsförsäkringar. Hellre anmäla en gång för mycket och få nej än att missa någon försäkring.

Finns det någon sanning i myten?

Ja, det stämmer att du bara kan få dina kostnader ersatta från en enda försäkring. Men det som inte direkt avser en kostnad, utan t ex bestående besvär (invaliditet) kan ersättas från flera håll.

Etiketter:,