Snart får vi nya mynt och sedlar!

6 maj, 2015 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

200_new_sedel_specimen_framUnder hösten 2015 börjar det nya sedel- och myntutbytet. Anledningen är att riksbanken vill upprätthålla säkerheten och motarbeta förfalskningar samt tillhandahålla valörer som bättre motsvarar behovet. Bland annat får vi en ny 200-kronorsedel som ska fylla gapet mellan hundringen och femhundringen. Mynten blir lättare och mindre. Utbytet sker i några steg och först ut på marknaden är nya; 20-, 50-, 200- och 1000-kronorsedlar som introduceras den 1 oktober 2015. På bilden ser vi vår nya 200 kronors sedel med Ingmar Bergman som motiv. Till höger om Ingmar ser vi en bild från inspelningen av ”Det sjunde Inseglet” och till vänster om Ingmars öra kan man se en mikrotext tagen från ”Fanny och Alexander”.

Några gamla sedlar blir ogiltiga redan 30 juni 2016

Nästa steg i utbytet sker den 30 juni 2016 då gamla 20-, 50- och 1000-kronorsedlar blir ogiltiga. Så vi har drygt ett år på oss att spendera dem eller växla in dem. Tredje steget i utbytet sker i oktober 2016. Då får vi nya 100- och 500-kronorssedlar samt nya 1-, 2- och 5-kronor.

new_mynt_2_krona_framobak

Fjärde steget är att gamla 100- och 500-kronorsedlar, gamla 1-, 2- kronan (ja, den gamla tvåkronan är fortfarande giltig fast man nästan aldrig ser den i handel) och 5-kronor blir ogiltiga den 30 juni 2017

Vad ska jag göra med mina ”gamla” mynt och sedlar?

Har du inte sparat några större summor pengar i mynt eller sedlar hemma så kommer utbytet troligen ske automatiskt i samband med att du handlar under perioden när både gamla och nya sedlar är giltiga. Men har du större summor i kontanter kanske du ska planera lite. Antingen går du till en bank som har kontantservice och sätter in dem på ett konto eller växlar dem till nya sedlar, eller så börjar du använda pengarna när du handlar och spenderar dem på det sättet innan de blir ogiltiga.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den s k Penningtvättslagen ålägger bankerna att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt. Därför är banken tvungen att undersöka pengarnas ursprung och syftet med transaktioner och kan därför komma att ställa frågor till dig om du ska sätta in en summa kontanter på ett konto.

Mer information

För den som är intresserad av utbytet eller kanske bara vill se på bilder av våra nya mynt och sedlar kan kolla på Riksbankens hemsida: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar–mynt/

Tidsplan för utbytet:

  • Introduceras 1 oktober 2015: 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar.
  • Introduceras oktober 2016: 100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2 och 5-kronor.
  • Ogiltiga efter den 30 juni 2016: 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar.
  • Ogiltiga efter den 30 juni 2017: 100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor
Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.