Ska man försäkra stort som smått?

27 januari, 2017 - Gustav Jonsson - 8 kommentarer

karusell_villaDu skaffar försäkringar som skydd för skador som du ekonomiskt inte kan ”ta själv”. Det finns dock en stor skillnad på om en försäkring ger ett katastrofskydd eller täcker mindre belopp, så kallade småskador.

Tanken med försäkringar riskerar att gå förlorad om fokus hamnar på ett allmänt serviceerbjudande och på frekventa småskador i stället för ett katastrofskydd. Katastrofskyddet –är det viktigaste. Det är så klart en stor ekonomisk skillnad på att tappa en färgburk på golvet (som kan ersättas av din hemförsäkrings allriskskydd) och ett nedbrunnet hus. Men det är inte helt enkelt. Enbart en katastrofförsäkring skulle upplevas som avskalad av många konsumenter och vi är alla olika när det gäller synen på risk och valet av egen buffert.

Exempel på små och stora skador

Vi tar fyra exempel för att visa vad det handlar om när jag jämför småskador och katastrofskydd:

  1. Du köper en klocka för 300 kr. Då får du erbjudande om att försäkra den. Är den verkligen nödvändig att försäkra? Eller snarare ett typexempel på när du kan stå hela risken själv?
  2. Du köper en telefon för 5 000 kr. Ska du försäkra den? Visst skulle det kännas psykologiskt jobbigt om den gick sönder första dagen. Men är det kanske också något du kan stå för själv? Här beror det på vilken buffert man väljer att ha. Har du 0 kr kvar per månad så är kanske du måste försäkra bort risken. Men med en extra buffert på 5 000 kr, eller helst ännu högre, behöver du inte försäkra bort den risken.
  3. Du äger en bil värd 30 000 kr. Ska du ha en helförsäkring eller inte? Bilens värde vid en krock är det som du försäkrar vid helförsäkring, utöver en halvförsäkring.
  4. Du äger en villa, eller åter utomlands på semester. Då finns ju en risk att huset brinner ner, eller att det uppstår dyra sjukhusräkningar utomlands. Båda dessa kan kosta miljonbelopp. Här är det så klart alla gånger rationellt att ha en hem-/villa-/bostadsrättsförsäkring. Du kan inte sitta med risken själv att hela bohaget eller bostaden blir förstörd. Visst du kan, men bara om du är multimiljonär och skadan bara skulle vara en del av din (oerhört stora) buffert.

Vilken nivå är du på? Alla är säkert nivå 4, det är självklart att försäkra sitt boende. Men nivå 1-3 kan nog skilja beroende på hur man själv ser på saken samt vilken buffert man väljer att ha eller har möjlighet att bygga upp.

Försäkringar är som stötdämpare som kan ta stora ekonomiska smällar på vägen. Men ska man använda dem även för minsta lilla gupp eller grus på vägen? Att försäkra klockan för 300 kr är som att ha en fjädring som är inställd för att hantera minsta gruskorn medan ett nedbrunnet hus är att likna vid ett extremt stort hål i vägen.

Synen på risk och val av egen buffert spelar roll

Hur du ser på risk påverkar vilken nivå av försäkring du väljer. Är du väldigt ovillig till att ta risk och vill undvika förluster till varje pris är det rationellt att ha en hög försäkringsgrad. Även om det i och för sig innebär en mindre förlust hela tiden, i form av kostnaden för försäkringen. Försäkring har, liksom det mesta, inslag av psykologi. Om du däremot kan tåla hög risk så är det rationellt att ha en lägre grad av försäkring.

Storleken på din buffert för oförutsedda utgifter påverkar också. Ju större buffert desto mindre behov av att försäkra sig för mindre skador. Är du en Ann Wibble-inspirerad-person som utan problem har en årslön på banken så har du lättare att ta mindre ekonomiska smällar själv. Har du däremot ingen krona kvar efter lön, och en kroniskt låg buffert, så ökar ditt behov av att försäkra dig även för mindre smällar.

Vän av ordning kan invända att den som inte försäkrade sig upp över öronen efter några år få den där efterlängtade bufferten eftersom försäkringskostnaden blir lägre. Kruxet är bara att man inte vet när en skada kan inträffa. Därför kan det vara mindre riskfyllt försöka att bygga upp bufferten först och sedan eventuellt minska graden av försäkring.

Lågt vald självrisk är att försäkra en mindre summa?

Ett perspektiv på frågan om du ska försäkra mindre summor eller inte är att göra ett aktivt val av självrisk, till exempel i en hemförsäkring eller bilförsäkring. Självrisken bör i konsekvensens namn motsvara din syn på egen buffert och risk i andra sammanhang. Väljer du 1 500 kr, ofta standard, så kan det jämföras med att försäkra en klocka för 1 500 kr (jämfört med självrisken 3 000 kr).

Så om du är en person som till exempel inte försäkrar en ny telefon eller TV som kostar 5 000 kr. Borde du då inte samtligt skruva upp självrisken i hem- eller villaförsäkringen till den nivån? Om du nu inte ville försäkra små summor…?

Givetvis måste du också ta med i kalkylen hur mycket lägre premie en sådan självriskhöjning ger. Men om fler valde på det sättet skulle kanske kostnaden för försäkringarna gå ner, eftersom ett stort antal småskador skulle försvinna ur bolagens skadekostnader och inte behöva administreras.

Man ser ibland inte skogen för alla träd. På samma sätt ser man ibland inte katastrofskyddet för alla småskador.

Etiketter:
Gustav Jonsson

Om Gustav Jonsson

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat är jag en småbarnspappa som lever ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.