Nya regler på väg om rätt till konto och kort

28 februari, 2014 - Fredrik Nordquist - 0 kommentarer

Inom EU arbetar man för närvarande med att ta fram nya regler för vad man kallar ett ”grundläggande betalkonto”. Ett förslag har blivit godkänt av EU-parlamentet och nu förhandlar man med medlemstaterna i rådet om ett slutgiltigt förslag till lagtext.

Förslaget innehåller bestämmelser som ger konsumenter rätt att öppna ett grundläggande betalkonto oavsett var i EU de bor och oavsett deras personliga, finansiella situation. Det ställs också krav på vilka tilläggstjänster som ska tillhandahållas med detta konto, till exempel debetkort och tillgång till online-betalningar. Dessutom ställs det krav på att bankerna blir tydligare och standardiserar sin avgiftsinformation för betalkonton.

Tilläggstjänster inte reglerade i lag i Sverige

I dagsläget finns det i Sverige en rätt till konto enligt § 11 b i Lagen om insättningsgaranti, där det står att ett institut som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin är skyldigt ”att ta emot sådana insättningar av var och en, om det inte finns särskilda skäl mot det”. Även om Finansinspektionen skrivit i ett allmänt råd att konsumenten även bör ges möjlighet att koppla tilläggstjänster till ett konto för att ”på ett effektivt sätt kunna sköta uttag av kontanter, överföringar och betalningar”. Dock är den rätten inte fastslagen i lag i Sverige. Därmed skulle en ny reglering kunna öka svenska konsumenters rättighet till grundläggande betaltjänster.

Stort intresse av utvecklingen

På Konsumenternas Bank- och finansbyrå har vi i flera år tagit emot frågor och klagomål från konsumenter i Sverige som nekats både konton och tilläggstjänster och vi har påpekat detta i våra verksamhetsrapporter. Därför följer vi nu utvecklingen i Bryssel med mycket stort intresse.

Se en informationsfilm

EU-parlamentet har tagit fram en informationsfilm på knappt 2 minuter som beskriver vad EU vill åstadkomma med den kommande regleringen. Den är riktigt bra och det är lite tråkigt att det inte fått mer uppmärksamhet.

Se filmen: ”Grundläggande bankkonto till alla”

P.S. I det nedre vänstra hörnet kan du välja vilket språk du vill ha filmen textad på

 

Fredrik Nordquist

Om Fredrik Nordquist

51-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.